Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Zagraniczne spółki kontrolowane - CFC

Czy opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych ograniczy swobodę działalności? Jak są opodatkowane zagraniczne spółki kontrolowane na świecie? Jak można sobie poradzić z regulacjami w tym zakresie?

 

O CFC w ogólności

Definicja zagranicznej spółki kontrolowanej składa się z trzech niezależnych od siebie elementów. Pierwszy warunek odnosi się do kraju rezydencji spółki zagranicznej. Przede wszystkim w zakres regulacji będą wchodziły wszystkie kraje i terytoria określane jako stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (między innymi Hongkong, Monako, czy Panama). Drugi warunek odnosi się do spółek zagranicznych z siedzibą w krajach nie uwzględnionych w rozporządzeniu, a takich, z którymi Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo z którymi Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Fundacja prywatna typu Discretionary Irrevocable Foundation
prawa Liechtensteinu

Fundacja prywatna typu Discretionary Irrevocable Foundation prawa Liechtensteinu

Fundacja prywatna typu Discretionary Irrevocable Foundation to osoba prawna, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez daną osobę fizyczną, w sposób przez nią określony i dysponowanie tym majątkiem zgodnie z wolą założycieli fundacji. Fundacja nie posiada organów typowych dla spółek kapitałowych, takich jak zgromadzenie wspólników, dzięki czemu fundacja nie rozróżnia pojęcia właściciela faktycznego (ang. beneficial owner).

Więcej w dziale publikacje oraz publikacjach tematycznych na dole strony.

2018-02-19 Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Cypr i Malta kontra CFC

Natalia Wytrykowska z Kancelarii Prawnej Skarbiec: Cypr i Malta kontra CFC

Od początku 2015 roku obowiązują w Polsce przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Celem wprowadzenia regulacji było, między innymi, zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej ze strony tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie wdrażaniu mechanizmów umożliwiających unikanie płacenia podatku dochodowego – np. poprzez przesuwanie dochodu do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych (...)

Trust jako remedium na
opodatkowanie zagranicznych
spółek kontrolowanych

mec. Robert Nogacki, Adriana Panas: Trust jako remedium na opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych

[2014] Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt opodatkowania dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane ma na celu zamknięcie drogi do optymalizacji podatkowej poprzez tworzenie spółek w tzw. rajach podatkowych, krajach, z którymi nie ma podpisanych umów międzynarodowych gwarantujących współpracę w wymianie informacji podatkowej oraz na terytoriach, w których obowiązuje niższe niż w Polsce opodatkowanie osiąganych dochodów. Lekarstwem na ten plan rządowy mogą okazać się trusty oraz fundacje prywatne.

Opodatkowanie zagranicznych
spółek kontrolowanych na świecie

mec. Robert Nogacki, Adriana Panas: Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych na świecie

[2013] Być może już niedługo w polskim ustawodawstwie podatkowym znajdą się przepisy dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (tzw. CFC). Polska nie jest pierwszym krajem, który chce wprowadzić tą regulację. Instytucja CFC jest znana już nie tylko w prawie krajów UE ale i na kanwie ustawodawstw na całym świecie.

Krytyczna analiza projektu przepisów
o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych

mec. Robert Nogacki, Adriana Panas: Krytyczna analiza projektu przepisów o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych

[2013] Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskiego prawodawstwa opodatkowania tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych. Tym samym, polscy udziałowcy spółek położonych w krajach o uprzywilejowanym opodatkowaniu będą musieli wykazać w Polsce dochody osiągnięte przez zagraniczny podmiot. Jeżeli nowelizacje przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną przyjęte, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Czy opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych ograniczy swobodę działalności?

Czy opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych ograniczy swobodę działalności?

[2013] Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić do ustawy CIT i PIT rozwiązanie przewidujące opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Zgodnie z tym projektem polska firma będzie płaciła podatek według stawki obowiązującej w Polsce (19%) od dochodów osiąganych przez kontrolowaną spółkę z siedzibą w kraju o preferencyjnych podatkach. Głównym założeniem projektu Ministerstwa Finansów jest nałożenie na podatnika obowiązku uwzględnienia w podstawie opodatkowania dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych. Szczególne znaczenie dla całej tej regulacji ma precyzyjne zdefiniowanie zagranicznej spółki kontrolowanej oraz jej dochodów, a także przesłanek wyłączających stosowanie tych przepisów.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012