Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Banki offshore

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pomoc w zakładaniu rachunków bankowych w krajach, które tradycyjnie słyną z silnej tajemnicy bankowej.

 

Wybierając naszych partnerów zwracaliśmy szczególną uwagę na to, aby cechowało ich najwyższe zrozumienie dla wymogów dyskrecji i poufności, szeroki wachlarz usług i produktów bankowych, ponadprzeciętne wyniki zarządzania aktywami klientów i wielopokoleniowe doświadczenie w administrowaniu finansami.

Koniecznie przeczytaj, zanim otworzysz
konto w banku offshore

W potocznym mniemaniu wykorzystanie zagranicznej bankowości do zabezpieczenia majątku polega na zakładaniu zagranicznych rachunków bankowych i niedeklarowaniu znajdujących się na nich dochodów fiskusowi. Nic bardziej błędnego.

Po pierwsze, zakładanie tego rodzaju rachunków bankowych przez osoby fizyczne samo w sobie może stanowić w pewnych okolicznościach przestępstwo skarbowe. Rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom otwiera bądź utrzymuje rachunek w banku lub oddziale banku mającym siedzibę w kraju trzecim, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (patrz: art. 104 § 1 kodeksu karnego skarbowego).

Po drugie, niedeklarowanie fiskusowi dochodów zgromadzonych na takim rachunku stanowi kolejne przestępstwo skarbowe. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie (patrz: art. 54. § 1 kodeksu karnego skarbowego).

Po trzecie, tego rodzaju nadużycie jest obecnie łatwiejsze do wykrycia aniżeli kilka lat temu. Ponieważ prawdziwe „konta na hasło” z których słynęła kiedyś bankowość szwajcarska, nie istnieją już w cywilizowanym obrocie bankowym, to dane osób i salda rachunków na ostatni dzień grudnia każdego roku są zbierane przez banki i przesyłane do administracji podatkowej kraju rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego rachunku bankowego. Rosnąca liczba państw, w tym również tzw. rajów podatkowych, prowadzi z Polską automatyczną wymianę informacji w ramach systemu CRS (ang. Common Reporting Standard). Większość państw przystąpiła do systemu we wrześniu 2017 roku, a kolejne przystąpią we wrześniu 2018 roku.

Pod względem poufności przysłowiowe „konto na Kajmanach” albo „konto na Wyspach Dziewiczych” nie jest więc dużo bardziej poufne niż konto w polskim banku..

Powyższe okoliczności nie stoją oczywiście na przeszkodzie gromadzeniu majątku na zagranicznych rachunkach bankowych w sposób dyskretny, jednakże wymaga to zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań niż proste otwarcie zagranicznego rachunku bankowego przez krajową osobę fizyczną. Poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych możliwe jest osiągnięcie efektu praktycznego zbliżonego do poziomu poufności, jaki oferowały kiedyś szwajcarskie konta „numeryczne".

Należy jednak dołożyć należytej staranności, aby zastosowane rozwiązanie było zgodne z zagranicznym i polskim prawem podatkowym, co również jest możliwe do osiągnięcia dzięki zastosowaniu odpowiednich konstrukcji prawnych i rozwiązań faktycznych.

2018-03-07 Kancelaria Prawna Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012