Sprzedaż internetowa

Sprzedaż internetowa

2014-05-18

 

Sprzedaż internetowa ma niewątpliwą zaletę, którą jest szybkość transakcji. Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady rozliczeń podatkowych z tytułu sprzedaży w sieci.

 

Moment podatkowy

 

Likwidacja przepisów regulujących sprzedaż z zapłatą za zaliczeniem pocztowym, niestety, nie wyeliminowała wątpliwości podatników. Zamiast dotychczasowego momentu powstania obowiązku podatkowego, związanego z datą otrzymania płatności za towar lub usługę, wprowadzono zasadę określania terminu powstania obowiązku podatkowego według daty dokonania dostawy bądź też daty otrzymania zaliczki z tytułu płatności. Wybierać należy ten moment, który nastąpił wcześniej.

W świetle obowiązujących od 2014 r. przepisów, największy problem z jakim muszą mierzyć się przedsiębiorcy prowadzący e-sklepy, jest data wystawienia paragonu fiskalnego. Jako, że zawarcie umowy nie stanowi dla podatku VAT momentu powstania obowiązku podatkowego, samo zakończenie transakcji w sieci, nie powoduje konieczności ewidencjonowania w kasie fiskalnej.

Czyli w przypadku, gdy sprzedawca wysyła towar dopiero po otrzymaniu zapłaty, paragon może wystawić w tym samym dniu i wysłać wraz z towarem w jednej paczce do kupującego.

 

Sprzedaż internetowa za pobraniem

 

Inny problem może się pojawić z rejestrowaniem transakcji, w których zapłata następuje dopiero po wysyłce towaru (za pobraniem). Przepisy prawa podatkowego nie precyzują momentu, w którym dana transakcja powinna być zarejestrowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem organów skarbowych, takie transakcje należy rejestrować z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

E-przedsiębiorca będzie zatem musiał każdorazowo zbadać, kiedy ma miejsce dostawa towarów. Data ta będzie równoznaczna z momentem podatkowym. W tym przypadku momentem wydania towaru będzie w zasadzie moment przekazania towaru Klientowi, a nie kurierowi.

 

Przelewy nocne

 

Jeszcze innym problemem sprzedaży internetowej jest ewidencjonowanie obrotu na kasie nocnych przelewów albo otrzymywanych w czasie nieobecności przedsiębiorcy (np. podczas urlopu). Wpłaty takie mogą zostać ujawnione najwcześniej w dniu następnym.

W tym przypadku możliwe są dwie sytuacje:

  1. podatnik otrzymuje wyciągi pierwszego dnia roboczego po wznowieniu pracy firmy,
  2. podatnik otrzymuje wyciągi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wpłata.

Niezależnie od daty otrzymania wyciągu, płatności otrzymane w czasie nieobecności muszą zostać zaewidencjonowane w chwili otrzymania wyciągu bankowego.

Warto jednak pamiętać, że w drugim omawianym przypadku, obrót i kwota podatku należnego z tych płatności będzie musiała zostać ujawniona w raporcie okresowym miesiąca rzeczywistego wpłynięcia na konto, czyli w miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-05-09)