Transakcje fuzji i przejęć

Transakcje fuzji i przejęć (M&A) to strategiczne działania, w których dwie lub więcej firm łączą się lub jedna firma przejmuje inną, w celu osiągnięcia korzyści takich jak wzrost, zwiększenie wartości firmy, ekspansja na nowe rynki lub zwiększenie efektywności operacyjnej. Ta kompleksowa usługa jest świadczona przez doświadczonych doradców M&A i obejmuje cały proces, od strategii i due diligence po negocjacje i implementację.  

 

Transakcje fuzji i przejęć

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje wsparcie w procesie fuzji i przejęć przedsięwzięć gospodarczych (Merger & Acquisition). Są to procesy, które umożliwiają firmom restrukturyzację, rozwijanie działalności i tworzenie wartości w środowisku biznesowym. Transakcje fuzji i przejęć mogą stanowić znaczący krok w rozwoju firmy, ale również niosą za sobą ryzyko. Nasza specjalistyczna wiedzy i doświadczenie, pomaga klientom w zaplanowaniu, przeprowadzeniu i zakończeniu transakcji M&A z sukcesem, dbając o ich interesy i cele biznesowe.

 

Fuzje

 

W zakres usług Kancelarii Prawnej Skarbiec wchodzi m.in. opracowanie modeli i struktury transakcji łączeniowych, obejmujących:

  • dzierżawę przedsiębiorstwa należącego do innej spółki albo jego zorganizowanej części;
  • sprzedaż/nabycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części;
  • łączenie spółek (połączenie przez przejęcie, połączenie przez zawiązanie nowej spółki), w tym rozważanie możliwości fuzji transgranicznej;
  • przejęcie przedsięwzięcia poprzez podział spółki (podział przez przejęcie, podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki, podział przez wydzielenie).

 

Przejęcia

 

W ramach transakcji przejęcia przedsięwzięć gospodarczych Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje wsparcie przy takich procesach jak:

  • wykupy lewarowane (ang. Leveraged Buy Out – LBO);
  • wykupy menedżerskie (ang. Management Buy Out – MBO / Management Buy In – MBI).