Transakcje fuzji i przejęć

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje wsparcie w procesie fuzji i przejęć przedsięwzięć gospodarczych (Merger & Acquisition).

Fuzje i przejęcia

W zakres usług Kancelarii Prawnej Skarbiec wchodzi m.in. opracowanie modeli i struktury transakcji łączeniowych, obejmujących:

  • dzierżawę przedsiębiorstwa należącego do innej spółki albo jego zorganizowanej części;
  • sprzedaż/nabycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części;
  • łączenie spółek (połączenie przez przejęcie, połączenie przez zawiązanie nowej spółki), w tym rozważanie możliwości fuzji transgranicznej;
  • przejęcie przedsięwzięcia poprzez podział spółki (podział przez przejęcie, podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki, podział przez wydzielenie).

W ramach transakcji przejęcia przedsięwzięć gospodarczych Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje wsparcie przy takich procesach jak:

  • wykupy lewarowane (ang. Leveraged Buy Out – LBO);
  • wykupy menedżerskie (ang. Management Buy Out – MBO / Management Buy In – MBI).