Kontrole krzyżowe

2024-05-08

 

Kontrole krzyżowe zostały uregulowane w Aartykule 79 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Instytucja ta pozwala na sprawdzenie prawidłowości dokumentów podmiotu kontrolowanego u jego kontrahentów.

 

W toku kontroli krzyżowej osoba kontrolująca ma prawo żądać od kontrahentów kontrolowanego:

– udostępnienia dokumentów związanych z dostawą towarów lub usług w celu sprawdzenia ich poprawności i rzetelności,

– przekazania wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci elektronicznej zgodnej z wymaganą strukturą logiczną,

– udzielenia wyjaśnień dotyczących dostawy towarów lub usług objętych kontrolą celno-skarbową.

Na potrzeby analizowania możliwości przeprowadzenia kontroli krzyżowej, za kontrahentów kontrolowanego uważa się także podmioty prowadzące działalność gospodarczą i uczestniczące w dostawie tego samego towaru lub usługi w okresie objętym kontrolą celno-skarbową, biorące udział w dostawie towaru lub usługi jako zarówno dostawcy, jak i nabywcy.

 

Kontrole krzyżowe – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Rozszerzona kontrola krzyżowa – jakie uprawnienia ma urząd skarbowy?

Wprowadzone od 1 stycznia br. zmiany w ordynacji podatkowej zwiększyły zakres kontroli krzyżowych. Organ podatkowy zyskał możliwość kontroli całego łańcucha dostaw danego przedsiębiorcy. Jednak prowadzona kontrola nie może być nieograniczona.

Robert Nogacki: Rozszerzone kontrole krzyżowe. Fiskus będzie sprawdzał wszystkich dostawców

Zmiany przepisów prawnych, wprowadzonych przez ustawodawcę 1 stycznia 2017 r. sprawiają, że organy skarbowe zostały wyposażone w jeszcze szersze uprawnienia dotyczące kontroli podatkowych przedsiębiorców niż dotychczas.