Zespół Postępowań Spornych (ang. Tax Litigation)

 

Żaden przedsiębiorca nie chce mieć problemów z Urzędem Skarbowym. Dlaczego? Otóż wiąże się to nie tylko z ewentualną koniecznością zapłaty określonego zobowiązania (wraz z odsetkami!), ale również – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – z wszczęciem postępowania karnego skarbowego i ewentualną odpowiedzialnością karną skarbową.

W pierwszej jednak kolejności, zanim zostanie wydana decyzja podatkowa czy też dojdzie do sprawy karnej skarbowej, trzeba przejść przez długą procedurę przed organem podatkowym. Nawet jeśli wszystkie rozliczenia są poprawne i nie ma możliwości, by w czymś się pomylić, pamiętać trzeba, że rzadko zdarza się, żeby kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa czy postępowanie podatkowe zakończyły się dla podatnika korzystnie.

Procedury te wszczynane są zazwyczaj w wyniku podejrzenia, że doszło do uchybień w rozliczeniach ze Skarbem Państwa. Często prowadzą one do wydania decyzji podatkowej, która określa zobowiązanie podatkowe w PIT, CIT czy też w VAT. Odnośnie do VAT możliwym rozstrzygnięciem jest również tzw. podatek sankcyjny, jeśli organ uzna faktury za „puste”, czyli takie, które nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Jak zatem poradzić sobie z organem podatkowym? Jak przekonać organ o prawidłowości rozliczeń? Współpracować, czy może uchylać się od odpowiedzi na pytania, nie składać żadnych wyjaśnień, a może wykłócać się o swoje? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że przedsiębiorca nie musi zostać sam na polu bitwy. Nie musi samotnie mierzyć się z organami państwowymi.

 

Zespół Postępowań Spornych – usługi związane ze sporami z fiskusem

 

Kancelaria Prawna Skarbiec zajmuje się m.in. reprezentacją przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych, postępowaniach kontrolnych, kontrolach celno-skarbowych oraz innych procedurach przed organami podatkowymi, organami Krajowej Administracji Skarbowej. Wobec systematycznego uszczelniania systemu podatkowego organy szybciej i sprawniej typują podmioty gospodarcze do wszelkich kontroli.

Najczęściej weryfikacje dotyczą podatku od towarów i usług. Prowadzą one do wykrycia oszustw w VAT, polegających głównie na transakcjach karuzelowych lub wystawiania „pustych faktur” niezwiązanych jednak z karuzelą podatkową. Procedury przed organami KAS mogą dotyczyć również rozliczeń PIT, rozliczeń CIT, w tym też prawidłowości rozliczeń transakcji z podmiotami powiązanymi, czyli dokumentacji cen transferowych.

Ponadto Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga w uzyskaniu stwierdzenia nadpłaty i otrzymaniu jej zwrotu, uzyskaniu ulgi czy umorzeniu w podatku, wznowieniu zakończonych już postępowań ostatecznymi decyzjami, a także uzyskaniu zwrotu VAT, sporządzaniu pism procesowych, sądowych oraz pozwów do sądu.

 

Tax Litigation – usługi specjalistyczne w zakresie postępowań spornych