Prowadzenie sporów sądowych

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje usługi obejmujące między innymi prowadzenie sporów sądowych, reprezentowanie klientów przed organami oraz w zakresie przygotowania profesjonalnych pism procesowych, które pomogą w skutecznym rozwiązaniu Twoich prawnych problemów. Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu i dogłębnej wiedzy prawniczej, jesteśmy w stanie skutecznie bronić interesów naszych klientów. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi, dbając o każdy szczegół i precyzyjne sformułowanie argumentów prawnych.

 

Usługa obsługi procesowej

 

Kancelaria Prawna Skarbiec, przygotowała nowatorskie, unikatowe rozwiązania zawierające prowadzenie sporów sądowych. Oferujemy kompleksowe podejście, które obejmuje analizę sytuacji prawnej, gromadzenie i opracowywanie dowodów, przygotowanie profesjonalnych pism procesowych oraz strategię postępowania sądowego. Nasz główny cel to osiągnięcie optymalnych rezultatów dla naszych klientów. Nasza oferta w zakresie prowadzenie sporów sądowych obejmuje nie tylko reprezentację klienta w procesie i jest znacznie bardziej rozbudowana niż tradycyjna reprezentacja klienta w procesie. Poza standardowo rozumianą obroną przez adwokata, dokonujemy:

 • weryfikacji pracy sędziów i oceny ich dorobku zawodowego w sensie dosłownym np. orzecznictwo i związaną z tym statystykę wyroków uchylonych w II instancji, dorobek naukowy, światopogląd, kariera zawodowa itp.
 • typowania świadków i analizę ich podatności na sugestie oraz podatność na indoktrynację i manipulację

 

Kompleksowe wsparcie biznesowe

 

Dodatkowo dzięki współpracy z Profesjonalnym Wywiadem Gospodarczym Skarbiec, wykorzystujemy możliwość skorzystania z badań na wariografie świadków, których wyniki są dowodem wzmacniającym wiarygodność osobowych źródeł dowodowych, a także zbieranie materiału dowodowego podważającego argumenty strony przeciwnej. W ramach usług zajmujemy się również przygotowaniem świadków do przesłuchania.

 

Prowadzenie sporów sądowych – obszary wsparcia

 

Nasze kompleksowe wsparcie zawierające prowadzenie sporów sądowych pozwala klientom skoncentrować się na swoich interesach, jednocześnie mając pewność, że powierzone sprawy są w najlepszych rękach. Dzięki głębokiemu zrozumieniu prawa i bogatemu doświadczeniu obejmującym prowadzenie sporów sądowych, możemy opracować strategię dopasowaną do konkretnych potrzeb. Skorzystaj z naszego wsparcia i zyskaj przewagę na skuteczne prowadzenie sporów sądowych.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pomoc m.in. w zakresie przygotowania takich pism, jak:

 • pozew i pozew wzajemny (w tym: pozew o ochronę dóbr osobistych, pozew o ochronę niemajątkowych praw autorskich, pozew o rozwiązanie spółki jawnej, pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki, pozew o uchylenie uchwały wspólników, pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej małżonków, pozew o wyłączenie wspólnika, czy powództwo przeciwegzekucyjne),
 • apelacja i zażalenie,
 • skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • interwencja główna i uboczna,
 • wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego (w tym: wniosek o zniesienie współwłasności),
 • wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • wniosek o wpis i/lub wykreślenie w księdze wieczystej,
 • wniosek o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów,
 • wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego,
 • wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego,
 • wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego,
 • wniosek o zabezpieczenie dowodu,
 • skarga o wznowienie postępowania,
 • skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego,
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego,
 • skarga na czynności komornika,
 • zarzuty od nakazu zapłaty.

 

Prowadzenie sporów sądowych to skomplikowany proces, który wymaga precyzji, wiedzy prawniczej i umiejętności negocjacyjnych. Dlatego niezależnie od skali sporu i trudności sprawy nasi prawnicy podejmują wszelkie działania, aby reprezentować w sądzie swoich klientów w sposób profesjonalny i skuteczny.

 

Więcej o procesach sądowych >>>