Nasze sukcesy

 

Specjalizujemy się w sprawach podatkowych, gospodarczych, cywilnych i karnych oraz reprezentacji członków zarządów przed sądami wszystkich instancji. Oto wybrane procesy, które wygraliśmy dla swoich klientów.

Naszym celem jest pomoc klientom w obronie swoich praw i interesów w kontekście sporów z organami administracji publicznej, agencjami rządowymi oraz innymi instytucjami publicznymi.

 

Nasze kompetencje potwierdził Zarząd Business Centre Club pisząc, że:

„Kancelaria Prawna Skarbiec ma odwagę w podejmowaniu się spraw trudnych, których skala i skomplikowanie wymagają wybitnej wiedzy eksperckiej z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego oraz determinację w obronie interesów przedsiębiorców zarówno w relacjach B2B, jak i w trudnych sporach z aparatem państwowym.”

 

Zdaniem tygodnika ekonomicznego „Home&Market”:

Kancelaria Prawna Skarbiec w obliczu nasilających się przypadków bezprawia urzędniczego pomaga Klientom w ochronie ich dorobku życia i ryzyka niezawinionej upadłości.”

 

Publikacje o naszych sukcesach >>>