Wysokie odszkodowania za słupy na gruncie. Sprawdź czy masz na nie szansę!

Wysokie odszkodowania za słupy na gruncie. Sprawdź czy masz na nie szansę!

2013-06-05

 

Właściciele gruntów bardzo często nie mogą w pełni korzystać z posiadanych przez siebie nieruchomości przez posadowione na nich słupy i inne urządzenia przesyłowe. Warto zbadać status prawny tych przeszkód. Jeśli stoją bezprawnie, mamy duże szanse na wysokie odszkodowanie.

 

Odszkodowania za ostatnie 10 lat

 

Właściciel nieruchomości może dochodzić odszkodowania od zakładu przesyłowego jedynie za ostatnie dziesięć lat, taki jest bowiem okres przedawnienia tego typu roszczeń. Przy dochodzeniu odszkodowania należy dokładnie zbadać od kiedy infrastruktura przesyłowa znajduje się na terenie nieruchomości. Ma to w sprawie ogromne znaczenie. Zakład, który posadowił przeszkadzające nam urządzenia, może bowiem zasiedzieć prawo do korzystania z niego (tzw. prawo służebności przesyłu).

Przedsiębiorca taki może tego skutecznie dokonać po 20 latach, jeśli urządzenia zainstalował na gruncie w dobrej wierze, zaś po 30 latach – w przypadku zasiedzenia w złej wierze. Jeśli firma wybudowała infrastrukturę bez umowy z właścicielem działki, przyjmuje się, że dokonała tego w złej wierze. Po 30 latach teoretycznie więc nie ma szans na odszkodowanie.

 

Przedsiębiorstwa przesyłowe nie chcą płacić z własnej woli

 

Aby wywalczyć pieniądze za bezumowne korzystanie gruntu powinniśmy w pierwszej kolejności ustalić, kto jest właścicielem linii przesyłowej. Następnie należy zbadać, czy firma posiada tytuł prawny do korzystania z gruntu. W tym celu warto sprawdzić księgę wieczystą. Kolejnym krokiem jest zwrócenie się do przedsiębiorstwa z wnioskiem o udostępnienie dokumentu, na mocy którego zajmuje ono naszą nieruchomość. Zakłady przesyłowe często powołują się na decyzje administracyjne wydawane kilkadziesiąt lat temu.

Pamiętajmy jednak, że w sytuacji, gdy właściciel ziemi został tylko poinformowany, że na jego nieruchomości stanie słup, a nie wyraził na to zgody na piśmie – nie można uznać, że posadowienie odbyło się zgodnie z prawem. W takim przypadku firma winna wypłacić nam odszkodowanie.

Jednocześnie, gdy przedsiębiorstwo nie udokumentuje nam prawa do zajęcia naszego gruntu, warto wezwać je do polubownego uregulowania sprawy przez dobrowolną wypłatę odszkodowania. Jak jednak wynika z praktyki – zakłady przesyłowe nie są skore do dobrowolnych wypłat odszkodowań. Sprawy tego typu zazwyczaj mają swój finał w sądzie.

 

Likwidacja uciążliwej infrastruktury

 

Poza odszkodowaniem za bezumowne korzystanie, właścicielom gruntów ze słupami przysługuje również żądanie przebudowy infrastruktury (np. poprzez zlikwidowanie linii nad ziemią i przeprowadzenie kabla pod gruntem). Gdy zakład nie odpowie na takie wezwanie albo zaproponuje, by właściciel działki współfinansował powyższą inwestycję, warto złożyć pozew do sądu.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.