Zaniedbania w sprawie WGI

Zaniedbania w sprawie WGI

2008-12-12

 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie dopuściła się poważnego zaniedbania w postępowaniu, dotyczącym działalności Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej, które prowadzi od 2006 r. (…). Prokuratura powołała na świadka w sprawie osobę będącą jednocześnie biegłym, który od ponad roku badał dokumentację księgową Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej („WGI”) (…).

Prokuratura zapomniała najwyraźniej o przepisie art. 196 § 1 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym nie mogą być biegłymi m.in. osoby powołane w sprawie w charakterze świadków, a także osoby, które były świadkiem czynu. Błąd jest nie tylko poważny, ale również brzemienny, ponieważ spowodował konieczność powołania nowego biegłego, co przypuszczalnie zaowocuje znacznym opóźnieniem w śledztwie.

 

Powaga zaniedbania prokuratury

 

Sytuacja zaistniała w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie to dotkliwa porażka Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, który jeszcze kilka miesięcy temu zapowiadał nadanie tempa śledztwu w sprawie WGI i wzmocnienie zespołu prokuratorskiego zajmującego się sprawą. Przypomnijmy, że w dniu 4 kwietnia 2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd („KPWiG”) odebrała WGI Domowi Maklerskiemu („WGI DM”) zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej za istotne naruszenie przepisów prawa oraz nieprzestrzeganie zasad uczciwego obrotu. (…)

W toku postępowań karnych w sprawie działalności WGI w lipcu 2006 r. postawiono zarzuty twórcom grupy kapitałowej WGI: Maciejowi S. (zarzut popełnienia przywłaszczenia mienia powierzonego znacznej wartości), Łukaszowi K. (zarzut, jak Macieja S. i dodatkowo zarzut nakłaniania do składania fałszywych zeznań) oraz Andrzejowi S. (zarzut, jak Macieja S. i dodatkowo zarzut ukrywania dokumentacji WGI DM, którą nie miał prawa wyłącznie rozporządzać).

W dniu 4 sierpnia 2006 r. przewodniczący KPWiG wystąpił z powództwem cywilnym na rzecz byłych klientów WGI DM przeciwko członkom zarządu oraz rady nadzorczej WGI DM oraz spółce WGI Consulting Sp. z o.o. Pierwotnie pozew obejmował roszczenia 780 osób, o łącznej wartości przekraczającej kwotę 220 mln złotych. W dniu 6 sierpnia 2006 r. przewodniczący KPWiG uzupełnił przedmiotowy pozew o 48 osób, które zostały objęte powództwem. W konsekwencji tych zmian wartość przedmiotu sporu wzrosła do 239 mln złotych.

Jak twierdzi reprezentujący klientów WGI mec. Robert Nogacki z Kancelarii Skarbiec, aktualnie przypuszcza się, że wskutek nieprawidłowości w działalności WGI pokrzywdzonych zostało ponad tysiąc osób na kwotę przekraczającą 300 mln złotych.

Tymczasem osoby z kierownictwa WGI nie tylko nie zostały dotąd pociągnięte do osobistej odpowiedzialności, ale prowadzą agresywną kampanię wytaczania powództw prywatnych aktów oskarżenia m.in. wobec prawników reprezentujących klientów WGI DM S.A., działaczy społecznych, dziennikarzy, publicystów, administratorów portali internetowych, wydawców i niezależnych specjalistów zajmujących się tematyką WGI DM S.A.

 

 

Źródło: Serwis Wp.pl, Portal Bankier.pl, Nowoczesna Firma

Kancelaria Prawna Skarbiec

Autor: radca prawny Robert Nogacki