Blockchain bank is coming

Blockchain bank is coming

2018-11-26

 

Twórcy kryptowalut, czerpiąc garściami z postępu technologicznego i globalizacji systemu finansowego, konsekwentnie oferują nowe, innowacyjne rozwiązania dla inwestorów.

 

Blockchain bank i cyfrowa era bankowości

 

Nie tak dawno świat finansów fascynował się planami budowy pierwszego bankomatu waluty cyfrowej bitcoin umożliwiającego wymianę kryptowaluty na euro, podczas gdy na horyzoncie finansowego przełomu jawi się pierwszy na świecie „Blockchain Bank”, którego Klienci będą jednocześnie współwłaścicielami, i to już od 2019 roku!

 

Malta – „Blockchainowa wyspa”

 

Niezmiennym liderem na blockchainowej mapie świata pozostaje Malta. To właśnie na tej niewielkiej europejskiej wyspie jest realizowana pierwsza – i z całą pewnością – najbardziej innowatorska w historii koncepcja „zdecentralizowanego” banku walut cyfrowych, który stanie się własnością inwestorów kryptowalutowych.

The Founders Bank – bo tak ma się nazywać nowa instytucja finansowa – ma służyć zintegrowaniu bankowości tradycyjnej i świata finansów cyfrowych. Jego głównym promotorem i współudziałowcem pozostanie Binance, jedna z najbardziej popularnych giełd kryptowalut.

To właśnie dzięki obecności na Malcie jednej z największych kryptogiełd na świecie śródziemnomorska wyspa notuje najwyższy wolumen wymiany walut cyfrowych, znacznie wyprzedzając takie finansowe potęgi jak USA, Hong-Kong czy Wielka Brytania.

Rząd Malty intensywnie pracuje nad dostosowaniem swojego prawodawstwa do wdrożenia nowych innowacyjnych rozwiązań, oferowanych m.in. przez właścicieli Binance.

Zgodnie z przewidywaniami Sekretarza Stanu Rady Ministrów Malty Silvio Schembri utworzenie globalnego banku będącego własnością „społeczności kryptowalut” zachęci jeszcze więcej światowej klasy przedsiębiorstw do inwestowania oraz istotnie wzmocni pozycję „Blockchain Island” jako niekwestionowanego lidera kryptowalut.

Idea Founders Bank wpisuje się tym samym w starannie i skrupulatnie budowaną strategię gospodarczą Malty, opartą na innowacyjnych technologiach i formule walut cyfrowych blockchain.

 

Mechanizm „emisji tokena własności”

 

Mechanizm działania „Blockchain Bank” został oparty na wykupieniu przez użytkowników (Klientów) banku prawnie wiążących tokenów własności akcji w ramach platformy pozyskiwania funduszy, tzw. Equity Token Offering i obejmujące połączenie takich konstrukcji bankowych jak ICO (Initial Coin Offering), emisji akcji oraz inwestycji VC.

Powyższe rozwiązanie pozwoli Klientom banku, będącym jednocześnie jego udziałowcami, współdecydować i wyznaczać kierunki rozwoju w Founders Bank. Warunkiem koniecznym dla wprowadzenia nowej formuły bankowości jest uzyskanie przez twórców banku licencji bankowej na terytorium Malty, co powinno nastąpić nie później niż w pierwszej połowie 2019 r.

„Blockchain bank” w głównej mierze będzie dedykowany Klientom biznesowym z branży technologicznej i kryptograficznej, a jak zapewniają przedstawiciele Binance dostęp do konta bankowego będzie możliwy za pomocą strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz bezpośrednio za pomocą kart kredytowych wydanych przez Founders Bank.

 

Mrzonka przyszłości czy pożądana ewolucja?

 

Pomimo wciąż rosnącej popularności walut wirtualnych nie brakuje krytycznych głosów na temat ekspansji walut wirtualnych wyjętych spod jurysdykcji poszczególnych państw. Szczególnie sceptyczne poglądy prezentują przedstawiciele tych państw, które koncentrują swoją gospodarkę na tradycyjnych instrumentach finansowych i walucie narodowej, jak np. Polska.

W tym kontekście propozycja „Blockchain Bank” może definitywnie upowszechnić finansowy system kryptowalut i zwiększyć zainteresowanie innowacyjną bankowością cyfrową, nie tylko w otoczeniu Klientów biznesowych, ale także wśród państw wysoko rozwiniętych.

Z dużym prawdopodobieństwem można także stwierdzić, że wdrożenie koncepcji wirtualnego banku doprowadzi do redukcji kosztów prowadzenia rachunków bankowych, co równie pozytywnie powinno wpłynąć na portfele inwestorów.

Bez wątpienia propozycja utworzenia Founders Bank jest odpowiedzią na oczekiwania coraz bardziej wymagających Klientów i nie jest pomysłem z kategorii bankowego science-fiction.

Wręcz przeciwnie, to właśnie rozwój zaawansowanej technologii oraz nieprzerwana globalizacja systemu finansowego wymagają od instytucji finansowych poszukiwania nowych innowacyjnych rozwiązań. Tym bardziej z dużym zainteresowaniem należy obserwować dalsze prace nad utworzeniem pierwszego w historii „Blockchain Bank” i przystosować swój biznes do wirtualnej bankowości!