Prawo dewizowe

 

Obrót dewizowy z zagranicą (tzn. obrót wystawionymi w walutach obcych papierami wartościowymi oraz innymi dokumentami pełniącymi funkcję środka płatniczego, np. weksle, czeki) oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju (tzn. obrót zagranicznymi środkami płatniczymi takimi jak waluta obca, dewizy oraz złoto i platyna dewizowa), jak również działalność w zakresie tego obrotu (tzw. działalność kantorowa) zostały uregulowane w ustawie Prawo dewizowe.

Co do zasady w Polsce obowiązuje swoboda obrotu dewizowego, jednakże praktyka stosowania powyższych regulacji dostarcza nierzadko problemów interpretacyjnych, co może prowadzić do konfliktu pomiędzy przedsiębiorcą a aparatem celno-skarbowym.

 

Prawo dewizowe – nasza oferta

 

Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną Skarbiec w zakresie prawa dewizowego, doradztwo w zakresie:

  • uzyskiwania zezwoleń dewizowych,
  • ograniczeń dewizowych,
  • działalności kantorowej,
  • obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych;
  • doradztwo w sytuacji wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności kantorowej;
  • pomoc przy kontroli NBP.