Casus: Raven Trade

 

W dniu 14 lutego 2017 roku Kancelaria Prawna Skarbiec, działając w imieniu swojego Klienta – firmy Raven Trade Sp. z o.o., uzyskała układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym opiewającym na kwotę ponad 6 mln. zł.

 

Raven Trade –  spektakularny układ

 

Podczas siedmiu miesięcy wielowątkowych i trudnych negocjacji, wypracowaliśmy kompromis, który został pozytywnie zaakceptowany przez wierzycieli naszego Klienta. Uzyskaliśmy jednocześnie dla Raven Trade niezwykle korzystne warunki, dzięki którym przedsiębiorstwo ma olbrzymie szanse na skuteczną restrukturyzację. W efekcie zawartego układu, Raven Trade Sp. z o.o. będzie miało możliwość spłaty wierzytelności publicznych w wysokości ok. 850 000 zł na rzecz ZUS i US w 84 miesięcznych ratach z 8-miesięczną karencją. Dodatkowo, na 48 rat rozłożono także długi prywatne – wierzytelności wobec kontrahentów, w wysokości ok. 5 200 000 zł, które jednocześnie zostały zredukowane do 60 proc. i objęte 6-miesięczną karencją. Tak korzystne warunki układu zapewnią firmie dalsze, nieprzerwane funkcjonowanie na rynku, gwarantując m.in. utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie w liczbie ok. 70 osób – 120 pełnych etatów.

 

Proces restrukturyzacyjny

 

Zawarty układ jest częścią wieloelementowego procesu restrukturyzacyjnego, prowadzonego przez dedykowany zespół Prawników Kancelarii Prawnej Skarbiec, pod kierownictwem mec. Roberta Nogackiego i mec. Błażeja Połcika. Specjaliści Kancelarii z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego, cywilnego i karnego pracują na rzecz Klientów z podobnymi problemami pracują na co dzień.

Kancelaria Prawna Skarbiec od 12 lat pomaga przedsiębiorcom w sytuacjach kryzysowych, a w ostatnich kilkunastu miesiącach prawo restrukturyzacyjne w nowej znowelizowanej formie stało się jedną z kluczowych specjalizacji Kancelarii. Prowadzimy postępowania restrukturyzacyjne zarówno dla dłużników i wierzycieli, jak również dla doradców restrukturyzacyjnych, zarządców i nadzorców. Świadczymy kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie, która jest oparta na znajomości specyfiki postępowań przed sądami upadłościowymi – restrukturyzacyjnymi.

Więcej na temat prawa restrukturyzacyjnego oraz korzyści wynikających z restrukturyzacji można znaleźć w dziale Prawo restrukturyzacyjne oraz w publikacjach medialnych Kancelarii:

 

Wszelkie informacje dot. układu są publikowane za wiedzą i pisemną zgodą Klienta.