Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Bezpieczna sukcesja i planowanie spadkowe

Planowanie sukcesji majątku przedsiębiorcy, w tym ochrona majątku przedsiębiorcy na wypadek śmierci Succession Care, to kolejny unikatowy na rynku produkt Kancelarii Prawnej Skarbiec, stanowiący kompleksowy pakiet usług prawnych, których celem jest bezpieczna sukcesja majątku.

 

Bezpieczna sukcesja majątku

Odpowiednie spojrzenie na majątek, zarówno w kontekście dziedziczenia jak również innej formy przekazywania dóbr materialnych – widziane przez pryzmat przepisów prawa podatkowego, spadkowego, bankowego i gospodarczego, pozwala przedsiębiorcy kompleksowo zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych. Szczególnie, w razie nagłej i nieprzewidzianej śmierci. Pomoc prawna świadczona w ramach Succesion Care, pozwala na zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ochronę jego wartości i składników, w chwili gdy zabraknie osoby, która spajała te wszystkie elementy w świetnie działający mechanizm – np. firmę rodzinną.

Planowanie sukcesji i testament

Nie ma jednego wzoru dobrego testamentu. Nie ma jednego dobrego modelu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Planowanie sukcesji musi więc być zawsze oparte o indywidualną i pogłębioną analizę potrzeb konkretnego Klienta, na podstawie wcześniej starannie zidentyfikowanych celów oraz przy niezmiennym warunku osiągnięcia korzyści dla firmy i najbliższych. Tylko taki model się sprawdza. Wg takiego wzoru pracują prawnicy w Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Planowanie sukcesji obejmuje między innymi:

  1. audyt prawny w przedsiębiorstwie zakończony raportem z rekomendacjami oraz „mapą drogową” dalszych działań;
  2. doradztwo korporacyjne w działaniach operacyjnych;
  3. założenie fundacji rodzinnej, trustu albo zagranicznej spółki holdingowej;
  4. zakładanie zagranicznych rachunków bankowych;
  5. pomoc w ewentualnym wyborze i nabywaniu produktów inwestycyjnych;
  6. sporządzenie testamentu.

Audyt i doradztwo korporacyjne

Pierwszym krokiem przy planowaniu sukcesji jest ustalenie ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie oraz weryfikacja formy prawnej przedsiębiorstwa pod kątem zabezpieczenia przyszłości sukcesorów. W tym zakresie Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa – w szczególności w drodze procesu przekształcenia (połączenia, podziału) spółek, wnoszenia całości zasobów przedsiębiorstwa lub poszczególnych jego składników do nowych podmiotów oraz podejmowania innych działań prawnych w ramach dywersyfikacji ryzyka prowadzenia biznesu. Doradztwo prawne w tym zakresie łączymy z planowaniem podatkowym oraz kompleksową weryfikacją skutków restrukturyzacji, w szczególności na gruncie prawa pracy, prawa gospodarczego oraz cywilnego. Audyt podsumowuje raport, w którym określane są główne obszary ryzyka związane z sukcesją, a także prezentowana jest „mapa drogowa” dalszych działań, zmierzających do lepszego zaplanowania procesu. Przeprowadzenie przedmiotowego audytu, którego wyniki i konkluzje zostaną przedstawione w raporcie, pozwolą na ustalenie stanu faktycznego i potrzeb Klienta, a w konsekwencji na przedstawienie możliwych scenariuszy związanych z sukcesją.

Testament

Wymyślony przez starożytnych rzymian do dziś niezmiennie jest jednym z fundamentów prawnych sukcesji. W Polsce, testament jest jedynym dokumentem prawnym, który pozwala na określenie kto i w jakiej części ma dziedziczyć majątek oraz jakie składniki tego majątku mają przypaść poszczególnym spadkobiercom. Sporządzenie testamentu nie jest jednak łatwe. Dobrze przygotowany testament, wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania pod kątem prawnym, formalnym i podatkowym. Prawnicy Kancelarii Prawnej Skarbiec gwarantują swoimi kompetencjami jakość przygotowanego testamentu, mając na uwadze fakt, że jest on jednym z najbardziej istotnych elementów planowania sukcesji. W ramach usługi Succession Care pomagamy w pierwszej kolejności określić, czy warto, aby dane składniki majątku przedsiębiorcy były bezpośrednio przedmiotem spadkobrania, czy też lepiej ulokować je w danym podmiocie prawnym (spółka, fundacja, trust) z dziedziczeniem jednostek uczestnictwa w takim podmiocie. W tym zakresie definiujemy skutki podatkowe i szukamy odpowiedniego rozwiązania, pozwalającego na jak najmniejsze obciążenie przyszłych sukcesorów przedsiębiorcy.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Wartość stanowiąca podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

Wartość stanowiąca podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

W przypadku nabycia przez osoby fizyczne rzeczy oraz praw majątkowych w związku z dokonanym dziedziczeniem, zapisem windykacyjnym, poleceniem testamentowym, zapisem zwykłym, dalszym zapisem czy darowizną, poleceniem darczyńcy, zasiedzeniem, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności, zachowkiem, nieodpłatną rentą, użytkowaniem oraz służebnością powstaje konieczność rozliczenia podatku od spadków i darowizn. Niezmiernie istotne jest prawidłowe określenie podstawy opodatkowania, co z uwagi na skomplikowanie przepisów nie w każdym przypadku jest proste.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nabytych
w drodze darowizny pod ochroną prawa

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nabytych w drodze darowizny pod ochroną prawa

Wraz z końcem 2017 r. przedsiębiorcy stracili prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeśli dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego. W interpretacji indywidualnej z 6 listopada 2018 r. organ podatkowy wskazał, że nie jest to reguła bezwzględnie obowiązująca, albowiem „...nowe rozwiązania nie znajdują zastosowania do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r.” (sygn. 0115-KDIT3.4011.424.2018.1.DR).

Zarząd sukcesyjny

Co zmienią przepisy o zarządzie sukcesyjnym?

W sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Projekt ten reguluje kwestie związane z tymczasowym zarządem przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na własny rachunek.

Fundacja, trust, testament a sukcesja majątkowa

Fundacja, trust, testament a sukcesja majątkowe

Robert Nogacki:

18 proc. przedsiębiorstw w Polsce to biznesy rodzinne. W firmach rodzinnych pracuje 24 proc. Ogółu zatrudnionych. Ponad 21 proc. inwestycji realizowanych jest przez firmy rodzinne. Ich założyciele i właściciele chcą wiedzieć, w jaki sposób nastąpi kiedyś przekazanie ich władzy, wiedzy i majątku. Zazwyczaj, są oni przecież odpowiedzialni za rozwój i realizację wizji przedsiębiorstwa (...)

Sukcesja majątku po śmierci przedsiębiorcy

Sukcesja majątku po śmierci przedsiębiorcy

W 2017 r. uchwalono w Polsce 207 ustaw. Daje to średnią ponad 17 zmian na miesiąc, które odnoszą się do różnych zagadnień, takich jak obligacje czy odmiany roślin. Niestety w minionym roku ustawodawca nie poświęcił uwagi tak istotnemu problemowi jak sukcesja majątku po śmierci przedsiębiorcy.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012