Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” sp. z o.o. jest spółką zależną Kancelarii Prawnej Skarbiec, która w konsorcjum z amerykańskim partnerem – Sirius Security LLC – oferuje usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec”

 

Dzięki współpracy z Profesjonalnym Wywiadem Gospodarczym „Skarbiec” nasza Kancelaria może zaproponować klientom kompleksowe usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa VIP, ochrony przed wyciekiem informacji poufnych oraz w zakresie pozyskiwania strategicznych informacji na temat rynku i konkurencji.

Personel PWG „Skarbiec” składa się z osób z doświadczeniem zawodowym w odpowiednich agendach rządowych i w prywatnych śledztwach finansowych.

Współpracujemy również z ekspertami w dziedzinach informatyki śledczej i audytu śledczego.

Nasi eksperci udzielają skutecznego wsparcia, przy takich procesach biznesowych, jak procedury due diligence, poszukiwanie majątku ukrytego przez dłużników, analizowanie niejawnych związków i interesów gospodarczych czy wrogie przejęcia.

 

Więcej informacji o PWG „Skarbiec”: