Zarządzanie nieruchomościami rodzinnymi

 

Mimo geopolitycznej niepewności i zmian makroekonomicznych nieruchomości, zwłaszcza z segmentu premium, nadal są jednymi z najbardziej odpornych na wahania koniunktury aktywów. Mogą stanowić dobrą lokatę kapitału, pod warunkiem, że są dobrze zarządzane.

 

Nieruchomości dobrą lokatą kapitału w niepewnych czasach

 

Według danych NBP podczas poprzedniego kryzysu – w latach 2007-2009 ceny transakcyjne nieruchomości spadły o niecałe 10%, podczas gdy na ropie naftowej inwestorzy stracili 75%, a indeks WIG odnotował 70% spadek. Teraz – od marca 2021 do marca 2022 roku wartość mieszkań wzrosła o 16,6%, prześcigając inflację o 5,7% (według danych GUS za ten sam okres inflacja wyniosła 10,9%).

Na tym tle najlepiej wypadają nieruchomości premium, których wartość w ubiegłym roku, mimo pandemicznych i rynkowych zawirowań, wyniosła w Polsce 2,3 mld zł odnotowując wzrost o 500 mln zł rok do roku.

Niebagatelny kapitał ulokowany w ten segment ma szansę pracować i stanowić zabezpieczenie dla kolejnych pokoleń właścicieli pod warunkiem, że zadbamy o zarządzanie nieruchomościami w długiej – międzypokoleniowej perspektywie, a kwestie własnościowe uregulujemy zgodnie z przemyślaną, profesjonalną strategią prawno-podatkowo-rozliczeniową.

 

Family Office a zarządzanie nieruchomościami rodzinnymi

 

W celu zabezpieczenia zwrotu z inwestycji konieczne jest stworzenie kompleksowej strategii zarządzania portfelem nieruchomości antycypującej prognozowane zmiany rynkowe i elastycznie adaptującej nowości pojawiające się w otoczeniu gospodarczym i prawno-podatkowym. Istotne jest zarówno ustanowienie dopasowanej do realiów i odpowiadającej na potrzeby biznesowe i rodzinne struktury własnościowej nieruchomości, ustanowienie powiernika majątku, jak i kwestie przyszłościowe – dziedziczenia i podziału ról zarządczych wśród spadkobierców oraz zabezpieczenia ich praw.

Dla perspektywicznego zaplanowania zarządzania portfelem nieruchomości i ustanowienia optymalnej siatki rozliczeń niezbędna jest holistyczna wiedza i doświadczenie dotyczące zarówno samego rynku nieruchomości jak i prawnych, podatkowych i księgowych mechanizmów pozwalających skutecznie zabezpieczyć i pomnażać tego rodzaju majątek.

 

W ramach kompleksowej usługi Family Office oferujemy zarządzanie nieruchomościami rodzinnymi w kontekście aspektów własnościowych i rozliczeniowych, które obejmuje:

  1. doradztwo biznesowe, prawne i podatkowo-księgowe w celu zabezpieczenia interesów rodziny w zakresie posiadanych nieruchomości, jak i zakupie, wynajmie czy odsprzedaży tych aktywów
  2. uporządkowanie kwestii prawno-podatkowych dotyczących nieruchomości, audyt ich stanu prawnego oraz funkcjonujących już struktur zarządczych i pomoc w procesie uzgadniania ram decyzyjnych
  3. pomoc w identyfikacji nieprawidłowości w zarządzaniu nieruchomościami rodzinnymi, a także źródła nieporozumień między członkami rodziny,
  4. strategiczne doradztwo prawno-podatkowe i biznesowe w obrocie nieruchomościami z uwzględnieniem długofalowej, wielopokoleniowej perspektywy
  5. wsparcie w płynnym przekazaniu rodowego majątku (sporządzanie i wdrażanie umów powiernictwa, trustów, testamentów, powierzenia zarządu, darowizn i małżeńskich umów majątkowych), w tym spory spadkowe
  6. prowadzenie rozliczeń nieruchomości