Kamil Nagrabski – radca prawny w Kancelarii Prawnej Skarbiec

Kamil Nagrabski

 

Radca Prawny (wpis na listę nr WA-12917). Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Jako jeden z najbardziej doświadczonych członków zespołu i specjalista w zakresie doradztwa prawnego pod prawem polskim, w 2021 roku został komplementariuszem Kancelarii.

Jest ekspertem prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej i ustrukturyzowania jej w sposób optymalny pod kątem rodzaju prowadzonego biznesu, jak i z punktu widzenia obciążeń publicznoprawnych.

Opracowuje analizy aktualnej sytuacji przedsiębiorstw i określa potencjalne ryzyka związane z planowanymi transakcjami kapitałowymi. Przygotowuje i zabezpiecza prawnie procesy fuzji, likwidacji, postępowań upadłościowych, restrukturyzacji i innych przekształceń przedsiębiorstw.

Z Kancelarią Prawną Skarbiec związany jest od 2012 roku. Swoją karierę w firmie rozpoczynał jako stażysta. Pod okiem doświadczonego zespołu szybko awansował na stanowisko asystenta prawnego, a następnie młodszego prawnika.

Po kilku latach praktyki i poszerzania kompetencji wyspecjalizował się w zakresie doradztwa strategicznego i stopniowo przejmował samodzielne prowadzenie spraw Klientów Kancelarii. W trakcie praktyki zawodowej uzyskał też tytuł radcy prawnego bez odbywania aplikacji.

Ceni sobie współpracę zarówno z doświadczonymi radcami prawnymi jak również z młodymi, ambitnymi aplikantami szukającymi profesjonalnego mentoringu i możliwości długofalowego rozwoju.