Kontrola celno-skarbowa

2024-05-08

 

Kontrola celno-skarbowa oznacza, że organy kontrolne mają prawo do żądania udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg oraz wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z kontrolą. Mogą również sporządzić z tych dokumentów kopie, wyciągi, notatki oraz pobierać dane w formie elektronicznej lub na nośnikach danych.

 

Ponadto, kontrolujący mają prawo do wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w budynkach, lokalach lub innych pomieszczeniach kontrolowanego podmiotu. Mają też możliwość dokonywania oględzin, legitymowania osób, przesłuchiwania kontrolowanych i świadków, przeszukiwania lokali i zabezpieczania zebranych dowodów. Dodatkowo mogą zasięgać opinii biegłych, żądać przeprowadzenia spisu z natury, sporządzać szkice, kopie, filmy, fotografie oraz nagrać dźwiękowe.

W praktyce niezwykle istotne jest, aby w toku kontroli podatnik reprezentowany był przez profesjonalnego pełnomocnika, który zapewni przestrzeganie jego praw w toku kontroli.

 

Kontrola celno – skarbowa- publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Zasady i tryb prowadzenia kontroli celno–skarbowej

2020-06-02: Od 1 marca 2017 r. w wyniku reformy administracji skarbowej doszło do wyodrębnienia dwóch rodzajów kontroli podatników. Pierwszym z nich jest kontrola podatkowa prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego uregulowana w przepisach Ordynacji podatkowej. Drugi rodzaj to kontrola celno-skarbowa, wykonywana na podstawie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Robert Nogacki: Nowa jakość kontroli skarbowej

1 marca 2017 r. weszła w życie Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która definiuje całkowicie nową strukturę organizacyjną organów podatkowych. Zapewni to efektywniejszy system poboru danin publicznych.

Robert Nogacki: Kontrola celno-skarbowa a swoboda działalności gospodarczej

1 marca 2017 r., wraz z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, weszły w życie nowe zasady przeprowadzania kontroli u podatników. Kontrola celno-skarbowa, która zastępuje kontrolę skarbową i celną, otrzymała kilka nowych uprawnień – chociaż już wcześniej kontrolerzy mieli możliwość przeszukiwania mieszkania czy przesłuchiwania wybranej osoby. Możliwa była też kontrola podmiotów, które miały siedzibę lub miejsce zamieszkania poza właściwością miejscową urzędu, wymagało to jednak dopełnienia wielu formalności.

Robert Nogacki: Kontrola skarbowa się przedłuża – co zrobić?

Kontrole skarbowe są podstawową formą weryfikowania poprawności rozliczeń podatkowych przedsiębiorców i stanowią nieunikniony element rzeczywistości gospodarczej. Mogą być prowadzone wobec każdego podmiotu, który ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa podatkowego. 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która wprowadziła liczne zmiany nie tylko co do struktury i funkcjonowania organów podatkowych, lecz także reguł prowadzenia kontroli skarbowej.