Kiedy majątek upadłego staje się masą upadłości

Kiedy majątek upadłego staje się masą upadłości

2009-05-12

 

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.

W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w trakcie postępowania upadłościowego.

Do masy upadłości nie wchodzi:

  1. mienie, które jest wyłączone od egzekucji;
  2. wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
  3. mienie wyłączone uchwałą zgromadzenia wierzycieli;
  4. nieściągalne wierzytelności oraz niezbywalne ruchomości wyłączone przez sędziego-komisarza.
  5. mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, stanowiące zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tworzonego na podstawie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wraz z przypadającymi po ogłoszeniu upadłości kwotami pochodzącymi ze zwrotu udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe, wpłatami odsetek bankowych od środków tego funduszu oraz opłatami pobieranymi od korzystających z usług i świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu organizowanych przez upadłego. Składniki tego mienia oznaczy sędzia-komisarz.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec