Maltańska ITC (International Trading Company)

Maltańska ITC (International Trading Company)

2018-03-13

 

Maltańska ITC (International Trading Company) jest opodatkowana standardowym tamtejszym podatkiem w wysokości 35%. Jednakże, udziałowiec nie będący rezydentem płaci podatek od dywidendy w wysokości 27,5% mając możliwość otrzymania zwrotu różnicy pomiędzy tymi składkami.

 

Następnie może się on również ubiegać o kolejny zwrot zapłaconego podatku w wysokości ⅔ co sprawia, że ostatecznie wysokość maltańskiego podatku płaci według efektywnej stawki 4,17%.

Ze skutkiem od 1 stycznia 2007 r. korzyści z refundacji zostały rozszerzone na wszystkich udziałowców, a ograniczenia w handlu na Malcie zostały usunięte.

 

 

Kancelaria Prawna Skarbiec