Nasze wywiady

Nasze wywiady

2016-08-30

Twórca Kancelarii Prawnej Skarbiec, mec. Robert Nogacki, jest prawnikiem dedykowanym, cieszącym się zaufaniem osób zamożnych, od lat zajmując się ich sprawami w zakresie międzynarodowych struktur holdingowych.

Robert Nogacki jest jednym z najczęściej przywoływanych w polskiej prasie specjalistów z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej i ochrony majątku przez ryzykiem roszczeń osób trzecich, uczestniczy w administrowaniu kilkuset międzynarodowymi strukturami holdingowymi, których łączna wartość aktywów wynosi na chwilę obecną równowartość ponad 2,5 miliarda złotych.

Gazeta Finansowa:

By wygrać należy wyjść poza schemat

Z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Aneta Jóźwiak

Home&Market:

Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji

Z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur

Dobry prawnik wsparciem w strategii biznesowej

Wywiad z Mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

JustFly24:

Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego

W biznesie nie ma przyjaciół, ale tylko sojusznicy i wrogowie, a podstawą działalności jest posiadanie strategii działania, które obejmować będzie nie tylko wizję dalszego rozwoju, ale i plany reagowania w odniesieniu do przyszłych i potencjalnych sytuacji kryzysowych.

Najlepszy Partner w biznesie:

Usługi prawne

To, czy ktoś jest lepszym, czy gorszym człowiekiem, czy prawnikiem rozstrzyga, nie on sam, lecz to, czy potrafi on przekuć siebie i swoje umiejętności na sukces klientów i najbliższych mu osób. Uważam, iż „po każdym dniu trzeba postawić kropkę, odwrócić kartkę i zaczynać na nowo”. Kierując się tą zasadą codziennie zadaję sobie pytanie, co mógłbym zmienić w sobie samym i w mojej pracy zawodowej, aby efektywniej pomagać w rozwiązywaniu problemów moich klientów oraz uszczęśliwiać moich najbliższych. Ale ostateczny efekt codziennych starań i działań każdego z nas – bycie dobrym, czy złym: prawnikiem, mężem, ojcem, przyjacielem i w końcu – człowiekiem, zostanie oceniony w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy już nic nie będzie w tej sprawie do doania. Nie ma bowiem nic potężniejszego od idei, na którą nadszedł czas…

Zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny. Dostępne rozwiązania prawne należy zatem każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Dokładne znaczenie tych wskazań normatywnych warto w każdym wypadku skonsultować z radcą prawnym, adwokatem bądź doradcą podatkowym.