Nieczytelna parafa na wekslu in blanco

Nieczytelna parafa na wekslu in blanco

2009-04-29

 

Kontrahent wystawił na moją rzecz weksel in blanco, przy czym podpisał się nieczytelną parafą. Czy taki weksel jest ważny?

Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1993 roku III CZP 146/93 „podpis wystawcy weksla musi obejmować co najmniej nazwisko. Prawo wekslowe nie wymaga dla ważności weksla, aby podpis był czytelny. Podpis nieczytelny powinien jednak być złożony w formie zwykle używanej przez wystawcę.”

Także w świetle dawniejszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, „pojęcie podpisu mieści w sobie własnoręczne umieszczenie na wekslu imienia i nazwiska lub co najmniej nazwiska podpisującego” (tak: orzeczenie pełnego kompletu Izby Trzeciej Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1928 r. Rw 2483/27 OSP 1928 poz. 419; orzeczenie SN z dnia 22 maja 1930 r. Rw 2663/29 OSP 1930/7 poz. 323; orzeczenie SN z dnia 5 listopada 1930 r. III. 1. Rw. 613/30 Zb. Orz. 1930/II poz. 232; orzeczenie SN z dnia 22 września 1932 r. III. 1. Rw. 1386/32 Zb. Orz. 1932/II poz. 158; orzeczenie SN z dnia 12 maja 1933 r. C.II.Rw 603/33 Zb. Orz. 1934/I poz. 33).

Idąc za przedstawionym wyżej stanowiskiem, należy stwierdzić, że jeśli podpis wystawcy weksla obejmuje co najmniej jego nazwisko, to spełniony jest warunek wskazany w art. 1 pkt 8 ustawy Prawo wekslowe.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec