Opodatkowanie odsetek od pożyczki na wypłatę dywidendy

Opodatkowanie odsetek od pożyczki na wypłatę dywidendy

2019-01-22

 

Pozyskanie pieniędzy na wypłatę dywidendy nie wiąże się z uzyskaniem przychodu, jego zwiększeniem, zabezpieczeniem lub zachowaniem jego źródła. Zatem odsetek od pożyczki na wypłatę dywidendy nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 października 2018 r., sygn. akt II FSK 1806/16, spółka akcyjna złożyła wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że wypracowała zyski, które walne zgromadzenie chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.

Spółka chciała wziąć pożyczkę, od której będzie musiała płacić odsetki. Podatnik chciał wiedzieć, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki. W ocenie podatnika może zaliczyć wskazane wyżej wydatki do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ są one związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę.

Minister Finansów uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W ocenie organu podatkowego tylko odsetki od pożyczki lub kredytu, który jest związany z uzyskaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła przychodów, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Skapitalizowane odsetki od kredytów lub pożyczek są kosztem uzyskania przychodów.

 

Zdaniem organu podatkowego dywidenda nie jest wydatkiem poniesionym w celu uzyskania przychodu przez spółkę

 

Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Powtórzyła w niej swoje stanowisko w sprawie, jednakże Sąd oddalił skargę. W uzasadnieniu wyroku podkreślił, że dywidenda to dochód z zysku, który jest należny wspólnikom spółki. Sąd podkreślił, że prawo do dywidendy jest prawem wspólnika, nie spółki, dlatego też nie mają związku z uzyskiwanym przez spółkę przychodem.

Spółka postanowiła złożyć skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który także ją oddalił. W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że możliwość zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu zależy od tego, czy wydatek został poniesiony oraz, czy został poniesiony na osiągnięcie przychodu, lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Zapłacone odsetki od kredytu lub pożyczki wówczas są kosztami uzyskania przychodów, gdy zostały zapłacone w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego pozyskanie pieniędzy na wypłatę dywidendy nie wiąże się z uzyskaniem przychodu, jego zwiększeniem, zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodów. Dywidenda to prawo wspólnika, nie spółki, podobnie jak należność z niej wynikająca. Odsetki od pożyczek i kredytów na wypłatę dywidendy nie są związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą – uznał NSA.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec