Prawo administracyjne

 

Prawo administracyjne – oferta

 

W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje m.in.:

  • wsparcie prawne w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia;
  • reprezentację procesową i doradztwo w postępowaniach administracyjnych toczonych przed organami władzy publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • wsparcie i reprezentację w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji, toczących się przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta;
  • wsparcie i reprezentację w postępowaniach toczonych z udziałem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
  • bieżące doradztwo w kwestiach regulacyjnych.