Księgi nierzetelne albo wadliwe – art. 61 KKS

 

§ 1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.

Kodeks karny skarbowy zawiera definicję nierzetelności i wadliwości księgi podatkowej. Nierzetelna księga to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Natomiast księga wadliwa to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.

 

Czym są księgi nierzetelne

 

Przestępstwo prowadzenia księgi w sposób nierzetelny albo wadliwy to przestępstwo umyślne, które może zostać popełnione zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym i jest tzw. formalnym czynem zabronionym, gdyż do jego wystąpienia nie potrzeba elementu narażenia na uszczuplenie podatku.

Prowadzenie księgi w sposób nierzetelny może być zarówno przestępstwem, jak i wykroczeniem (w wypadku mniejszej wagi), natomiast wadliwość księgi zawsze jest wykroczeniem skarbowym.