Prawo ochrony środowiska

 

Prawo ochrony środowiska – nasza oferta

 

W zakresie prawa ochrony środowiska Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi polegające m.in. na:

  • doradztwie prawnym w zakresie postępowań dotyczących szkód środowiskowych;
  • reprezentacji i wsparciu prawnym w postępowaniach o wydanie pozwoleń i decyzji z zakresu ochrony środowiska;
  • doradztwie prawnym w kwestiach inwestycji w zakresie ochrony środowiska;
  • doradztwo w kwestiach gospodarki odpadami i odpadami niebezpiecznymi;
  • wsparcie prawne w negocjacjach umów z podmiotami zajmującymi się ochrona środowiska i gospodarką odpadami;
  • doradztwo z zakresu funduszy unijnych i finansowania inwestycji w oparciu o środki Wspólnotowe (Fundusz spójności).