Inwestycje z wizją – programy inwestycyjne

Inwestycje z wizją – programy inwestycyjne

2008-08-11

 

Co najmniej od kilku tygodni dyskretnie obecna w Internecie jest firma Vision Investments LLC, która „oferuje Państwu rozwiązania inwestycyjne będące atrakcyjną alternatywą dla funduszy inwestycyjnych, akcji, obligacji”.

Na profesjonalnie przygotowanej stronie internetowej firma zachęca, aby poznać jej oferty albowiem „niezależność oraz dostęp do tysięcy firm zarządzających z całego świata, daje nam możliwość wyselekcjonowania programów inwestycyjnych o wyjątkowo korzystnych stopach zwrotu”.

Kiedy klikniemy na odpowiedni link, otrzymujemy listę pięciu programów inwestycyjnych działających na rynku walutowym, rynkach instrumentów pochodnych oraz akcji, który rentowność w 2008 r. waha się pomiędzy 11,2% a 55,6%

Wyniki te rzeczywiście robią duże wrażenie, tym niemniej nie sposób nie zwrócić uwagi na szereg wątpliwości związanych z Vision Investment LLC.

Zacznijmy od tożsamości Vision Investment LLC. Wbrew powszechnie przyjętym w obrocie zwyczajom firma nie podaje żadnych kluczowych danych na swój temat, w tym w szczególności miejsca siedziby, numeru w rejestrze handlowym, kapitału zakładowego czy składu zarządu.

Jest to o tyle istotne, że podmiot o nazwie „Vision Investment LLC” nie figuruje w żadnym z rejestrów prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego – nie jest więc ani domem maklerskim, ani zagraniczną firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia działalności w Polsce.

Podmiot taki nie figuruje również w Krajowym Rejestrze Sądowym, a skrót „LLC” (limited liability company – sp. z o.o.) sugeruje, że jego siedziba może znajdować się w którymś z krajów anglojęzycznych.

W zamian konkretów otrzymujemy same ogólniki w stylu „Vision Investments jest dynamicznie rozwijającą się firmą„, „kieruje nami przekonanie, że dbając i traktując priorytetowo ochronę i rozwój interesów Inwestorów, możemy liczyć na długofalowe, partnerskie i owocne relacje „wyjątkowe rezultaty wymagają wyjątkowej wizji”.

Jedyna precyzyjna informacja na temat Vision Investment LLC, jaką można znaleźć na stronie internetowej, to wskazówka, że „dane kontaktowe” tego podmiotu to budynek Metropolitan, jedna z najbardziej prestiżowych i najdroższych lokalizacji w Warszawie, gdzie urzędują m.in. BNP Paribas, DZ Bank Polska, HSBC Bank Polska czy McKinsey & Company.

Problem polega na tym, że na stronie internetowej Metropolitan (prowadzonej przez zarządcę – Cushman & Wakefield Polska Sp. z o. o.) brak jest informacji o tym, aby Vision Investment LLC był najemcą. W rzeczywistości, firma wynajmuje więc przypuszczalnie tylko „wirtualny adres” od jednego z najemców budynku, który specjalizuje się w takich usługach – Grupy Regus.

W sumie, po lekturze strony internetowej nie posiadamy więc jakichkolwiek jasnych i precyzyjnych informacji na temat Vision Investment LLC.

Przejdźmy do treści oferty Vision Investment LLC na którą składa się pięć wzmiankowanych powyżej programów inwestycyjnych:

  • Program inwestycyjny „Venus” dokonuje transakcji na rynku walutowym;
  • Program inwestycyjny Washington działa na amerykańskim rynku akcji, kontraktów terminowych „futures”, opcji na kontrakty futures oraz na rynku walut;
  • Program inwestycyjny Dighton działa głównie na amerykańskim rynku kontraktów terminowych („futures”) na: indeksy giełdowe, obligacje i bony skarbowe, rynki energii oraz niektóre produkty rolne;
  • Program inwestycyjny „FX Dynamic” zbudowany jest na podstawie automatycznych systemów transakcyjnych działających na rynku walut;
  • Program inwestycyjny „Meteor” operuje wyłącznie na rynku walutowym.

Ze szczegółowych opisów poszczególnych programów nie sposób się niestety dowiedzieć, kto dokładnie będzie zarządzał naszymi pieniędzmi, albowiem Vision Investment LLC oferuje same ogólniki w stylu „Program jest zarządzany przez zewnętrzną firmę zarejestrowaną w Commodity Futures Trading Commission oraz nadzorowaną przez National Futures Association” albo „Firma zarządzająca programem jest członkiem Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF), szwajcarskiej organizacji regulującej i kontrolującej pośredników finansowych„.

Jedyny pewny wniosek, to że Vision Investment LLC nie oferuje tych programów we własnym imieniu, ale występuje w roli pośrednika bliżej nieokreślonych podmiotów trzecich, takich jak „fundusze offshorowe”.

W związku z powyższym szczegółów oferty nie jest sposób zweryfikować, aczkolwiek można wyrazić pewne wątpliwości czy ryzyko związane z takimi inwestycjami zostało precyzyjnie wyjaśnione, albowiem na stronie internetowej „ryzyko mierzone jest za pomocą uznanej w branży finansowej metodologii zwanej Value at Risk”. Jak wyjaśnia strona internetowa Vision Investment LLC „Value at Risk” czyli „wartość narażona na ryzyko” jest metodą oszacowania maksymalnej wartości straty na podstawie analizy statystycznej opartej na rozkładzie historycznych stóp zwrotu oraz zmienności.”

Z perspektywy profesjonalnej jest to poważna manipulacja, choć zapewne autorzy polemizowali by, że dokonali tylko uproszczenia. Więc wytłumaczmy prostym językiem, że VaR to poziom straty który może zostać osiągnięty lub (co ważniejsze) przekroczony w zadanym przedziale czasowym przy danym prawdopodobieństwie.

Czyli jeśli nasz VaR wynosi 10% z prawdopodobieństwem 99% to oznacza to, że statystycznie w jednym dniu na 100 dni handlu strata osiągnie lub przekroczy 10%. A poziomu metoda przekroczenia już nie określa. Może to być równie dobrze 11 jak i 99 procent wartości inwestycji i tak należy interpretować ten wskaźnik.

Czyli, nawet przy prawidłowym policzeniu jego wartość w ewentualnym sporze sądowym żadna. Oczywiście jeśli zaszłaby taka konieczność i byłoby wiadomo kogo i gdzie sądzić.

Podsumowując jak mówi stare przysłowie rynkowych wyjadaczy „Jak są jakieś wątpliwości to nie ma żadnych wątpliwości.” Nam zapala się nie lampka ostrzegawcza ale odpowiednik co najmniej miejskiej choinki w okresie przedświątecznym.

 

Źródło: Kurier Finansowy, Portal Bankier.pl, Twoja Firma, eGospodarka

Autor: Robert Nogacki, Kinga Stachowiak