Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

[2014] Ministerstwo Finansów planuje, aby od 2015 roku to urząd skarbowy wypełnił za nas wstępnie zeznanie podatkowe. Podatnik będzie musiał jedynie potwierdzić prawidłowość dokonanego rozliczenia.

Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez resort finansów przewiduje wprowadzenie usługi pod nazwą pre-filed tax return. Będzie ona przygotowana przez urząd skarbowy na podstawie imiennych informacji o wysokości dochodów uzyskanych przez osobę fizyczną, sporządzonych przez płatników. Nowa forma rozliczania się z fiskusem będzie służyła przede wszystkim podatnikom, którzy składają PIT-37.

Nowa forma rozliczenia podatku

Usługa pre-filed tax return zostanie umieszczona na specjalnym koncie podatnika. Po zalogowaniu się podatnik zadecyduje, czy akceptuje zeznanie podatkowe, czy też dokona w nim zmian poprzez wprowadzenie przysługujących mu ulg, zwolnień i odliczeń. Następnie po dokonaniu tych uzupełnień podatnik kliknie na ikonę „wyślij”, co będzie oznaczało złożenie zeznania podatkowego oraz otrzyma w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru.

Zeznania elektroniczne obligatoryjne

Obecnie przepisy Ordynacji podatkowej przewidują jedynie możliwość składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej.

Projekt przewiduje, iż deklaracje, których obowiązek złożenia wynika z ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (za wyjątkiem deklaracji składanych przez podatników tego podatku) będą składane jednie w formie elektronicznej. Prawo do składania deklaracji w formie papierowej mieliby jedynie m.in. podatnicy, w przypadku których obowiązek przekazania informacji lub rocznego obliczenia podatku istniej w stosunku do nie więcej jak 5 podatników, chyba, że w ich imieniu obowiązek ten wykonuje biuro rachunkowe (wówczas dokumenty byłyby składane tylko w formie elektronicznej).

Deklaracje składane w formie elektronicznej będą musiały być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi projekt przewiduje podpisywanie deklaracji podatkowych niekwalifikowanym podpisem elektronicznym, opartym na danych autoryzujących dana osobę (podpis taki funkcjonuje od kilku lat w odniesieniu do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych).

Projekt przewiduje również zróżnicowanie terminów składania informacji podatkowych oraz rocznego obliczenia podatku. Dokumenty te przesyłane w formie elektronicznej oraz PIT-40A i PIT-11 składane na nośnikach cyfrowych będą sporządzane do końca lutego po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast informacje oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 składane w formie papierowej będzie musiało być przekazane do końca stycznia po zakończeniu roku podatkowego. Chodzi o umożliwienie działania usługi pre-filed tax return, która opiera się na pobieraniu danych z systemów informatycznych oraz aby był wystarczając długi czas na wprowadzenie informacji z dokumentów papierowych.

Wymiana informacji między organami podatkowymi w UE

Będą także zmiany w zakresie wymiany informacji między administracją podatkową w Polsce a jej odpowiednikami w państwach członkowskich UE. Pozyskiwanie i wymiana informacji będzie dotyczyła uzyskiwanych przez osoby fizyczne nie posiadające miejsca zamieszkania w Polsce (nierezydentów): dochodów z zatrudnienia, wynagrodzenia dyrektorów, jak również świadczeń emerytalno-rentowych.

Wszystkie omawiane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Projekt trafi teraz pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012