Spółki komandytowo-akcyjne – opłacalne?

Spółki komandytowo-akcyjne – opłacalne?

2016-08-31

 

Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2014 r. sposób opodatkowania dochodów spółek komandytowo-akcyjnych ulegnie istotnej zmianie. Staną się one podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Nowelizacja przepisów ustaw podatkowych czeka już tylko na podpis Prezydenta.

Do tej pory zarówno spółki komandytowe, jak i spółki komandytowo-akcyjne były transparentne podatkowo, tzn. dochody osiągane przez te spółki były opodatkowane jedynie na poziomie wspólników. Tym samym spółka, na swoim poziomie, nie musiała odprowadzać podatków z tytułu osiągniętych zysków. Przepisy te stwarzały doskonałe opcje optymalizacji podatkowej w zakresie zysków osiąganych przez wskazane podmioty.

W związku z nowelizacją ustaw podatkowych CIT i PIT, spółka komandytowo-akcyjna zostanie włączona w poczet podmiotów opodatkowywanych podatkiem CIT. Spółka komandytowa została pomyślnie wyłączona z zakresu nowelizacji przepisów na etapie prac komisji sejmowych.

Czy to oznacza nieopłacalność tworzenia lub utrzymywania spółki komandytowo-akcyjnej? Zachęcamy do skontaktowania się z Kancelarią Skarbiec w celu uzyskania informacji, jakie możliwości przewidują nowe przepisy oraz jakie alternatywne rozwiązania można zastosować względem nowo powstałych lub już istniejących spółek.

Informacji z omawianego zakresu udzieli radca prawny Adriana Panas pod nr telefonu (22) 586 40 11.