Sprzedaż na odległość. Silne prawa konsumenta

Sprzedaż na odległość. Silne prawa konsumenta

2013-06-19

 

Sprzedaż na odległość to wygoda i oszczędność czasu podczas zakupów. Pomimo, że taki sposób nabywania towarów i usług staje się coraz popularniejszy, nadal wielu z nas obawia się tego typu transakcji. Warto poznać swoje prawa!

 

Sprzedaż na odległość – ważny obowiązek sprzedawcy

 

Aby bezstresowo nabyć daną rzecz nie odwiedzając sklepu, warto pamiętać o kilku obowiązkach, jakie spełnić musi sprzedawca. Bardzo ważnym zadaniem przedsiębiorcy oferującego nam zakup towaru na odległość jest udzielenie nam pełnej i rzetelnej informacji. Sprzedawca powinien m.in. poinformować nas o swojej nazwie i adresie, warunkach zakupu i dostawy towaru oraz o dokładnych parametrach kupowanej rzeczy (cenie i kosztach dostawy).

Przedsiębiorca ten powinien także poinformować potencjalnego klienta o sposobie zapłaty za towar oraz w zrozumiały i rzetelny sposób przedstawić mu procedurę reklamacyjną wraz z terminem w którym można zwrócić towar.

 

Brak pisemnej informacji wzmacnia Twoje prawa

 

Sprzedawca na odległość ma także obowiązek pisemnie potwierdzić konsumentowi informacje dotyczące transakcji. Powinien tego dokonać najpóźniej do chwili wysłania towaru. Warto skontrolować, czy nasz kontrahent tego nie przeoczył. Jeśli bowiem sprzedawca nie przesłał nam pisemnego potwierdzenia, nasze prawo do odstąpienia od umowy wydłuża się do 3 miesięcy od chwili wydania rzeczy. Jest to surowa kara dla sprzedawcy.

Standardowo bowiem, klient, który zakupił rzecz poza sklepem i został o transakcji rzetelnie poinformowany, może skutecznie odstąpić od umowy w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty wydania towaru.

Chcąc skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży, nie mamy obowiązku uzasadniania naszej rezygnacji. Pamiętajmy jednak, że o ile strony umowy nie umówiły się inaczej, nie ma możliwości odstąpienia od zakupu towarów szybko psujących się (żywność) oraz płyt czy filmów DVD, jeżeli zostały one przez nas rozpakowane.

 

Przesyłkę zwrotną finansuje klient

 

Aby odstąpić od umowy sprzedaży zawartej poza sklepem, należy w tym celu złożyć pisemne oświadczenie. W piśmie trzeba wskazać numer konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot uiszczonej przez nas kwoty. Pismo najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Należy przy tym zachować kopię naszego oświadczenia wraz z kwitem potwierdzającym jego wysłanie. W ten sposób uchronimy się przed ewentualnym zarzutem niedochowania terminu.

Zwracany towar musi zostać przez nas przesłany do sprzedawcy w okresie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki obciążają niestety konsumenta.

Towar powinien zostać zwrócony w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu z instrukcją, gwarancją oraz kopią rachunku i dowodu zapłaty). Sprzedawca musi pisemnie potwierdzić nasze skuteczne dokonanie zwrotu towaru. Na zwrot należnej kwoty ma 14 dni. Jeśli tego nie uczyni – mamy prawo do odsetek za każdy dzień jego zwłoki.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec