Szwajcaria traci neutralność

Szwajcaria traci neutralność

2016-08-31

 

Stare powiedzenie z czasów kiedy Szwajcaria słynęła przede wszystkim z najemnych żołnierzy, głosi, że prawo, logikę i Szwajcarów można nająć do walki po dowolnej stronie. Choć powiedzenie to dotyczyło kondotierów, po których jedyną pozostałością jest papieska Gwardia Szwajcarska, to z równym powodzeniem można je odnieść do współczesnych bankierów szwajcarskich.

Spośród trzystu wysłanych żądań, do końca 2013 r. 106 banków zgłosiło gotowość przystąpienia do programu. Liczba ta może ulec zmianie, jako, że odnotowano kolejne zgłoszenia już po 31 grudnia 2013 r. Do programu przystąpiły zarówno duże banki, jak i banki kantonalne.

Rząd USA podzielił banki na cztery grupy. W pierwszej grupie znalazły się instytucje, względem których wszczęto już dochodzenie karne. Te nie mają prawa przystąpić do programu. W drugiej grupie są banki, które wiedzą lub przewidują, że mogły prowadzić rachunki bankowe, na których przechowywano środki, które nie zostały zadeklarowane wcześniej rządowi Stanów Zjednoczonych.

W trzeciej grupie znalazły się banki, które zadeklarowały, że wprawdzie prowadzą rachunki bankowe dla obywateli amerykańskich, ale ich posiadacze w pełni rozliczyli się z amerykańskim fiskusem. W tym wypadku niezależni przedstawiciele rządu USA muszą potwierdzić, czy nie doszło do złamania prawa. W czwartej grupie są banki, które prowadzą rachunki wyłącznie, albo w przeważającym stopniu dla obywateli Szwajcarii (ilość klientów zagranicznych stanowi maksymalnie 2% ogółu).

 

Amerykanie zrzekają się obywatelstwa

 

Akcja władz amerykańskich nie pozostaje również bez reakcji samych obywateli amerykańskich. Ustawa FATCA jest bowiem jedynym aktem na świecie, który uderza w obywateli posiadających wprawdzie paszport amerykański, ale na stałe mieszkających w innych rejonach świata i korzystających z rezydencji podatkowej innych krajów.

Niezależnie bowiem od miejsca zamieszkania na świecie, amerykański obywatel powinien składać co roku zeznanie podatkowe do IRS. W rezultacie, emigranci amerykańscy masowo zrzekają się obywatelstwa USA, by tym samym ustrzec się przed konsekwencjami płynącymi ze strony amerykańskiego fiskusa z tytułu osiąganych dochodów czy posiadanych oszczędności w bankach zagranicznych.

Szacuje się, że poza granicami Stanów Zjednoczonych żyje ponad 6 milionów obywateli tego kraju (w tym osoby posiadające podwójne obywatelstwo). Tylko w 2012r. z amerykańskiego obywatelstwa zrezygnowało około 1800 osób, co w porównaniu z rokiem 2008 (235 osób) stanowi wzrost o prawie 700%.

Najwyższy odsetek osób zrzekających się obywatelstwa amerykańskiego odnotowuje się w Szwajcarii.

Taktyka Stanów Zjednoczonych godzi w niezależność Szwajcarii, pomimo tego być może wkrótce tajemnica bankowa Szwajcarii nie tylko dozna uszczerbku odnośnie Amerykanów, ale en bloc przejdzie do historii.

Kilka dni temu rząd Szwajcarii nakazał blokadę wszystkich rachunków bankowych zdymisjonowanego (?) prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza oraz osób z jego otoczenia, odpowiedzialnych za wydanie nakazu użycia siły wobec ludności cywilnej na Majdanie. Banki zamroziły wszystkie pieniądze znajdujące się na tych rachunkach. Zrobiły to bez orzeczeń sądowych i bez niezależnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości co do tego, kto tak naprawdę stał za snajperami strzelającymi do protestujących.

Przypuszczalnie, zgoda Szwajcarii na FATCA i zamrożenie rachunków bankowych Janukowycza, to nie tylko efekt nacisków politycznych na świecie, ale również sygnał, że Szwajcaria zaczyna angażować się w bieg globalnych wydarzeń i tym samym, kraj ten utraci za pewien czas swą neutralność na scenie politycznej. Trudno bowiem poważnie sądzić, że pieniądze Janukowycza nie były podejrzane w czasach, kiedy rządził on Ukrainą, zaś stały się podejrzane w momencie utraty władzy.

 

Autorzy: Robert Nogacki, Adriana Panas

2014 Kancelaria Prawna Skarbiec