Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Usługi zapewniające
bezpieczeństwo biznesu

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” sp. z o.o. jest spółką zależną Kancelarii Prawnej Skarbiec, która w konsorcjum z amerykańskim partnerem – Sirius Security LLC – oferuje usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec”

Dzięki współpracy z Profesjonalnym Wywiadem Gospodarczym „Skarbiec” nasza Kancelaria może zaproponować klientom kompleksowe usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa VIP, ochrony przed wyciekiem informacji poufnych oraz w zakresie pozyskiwania strategicznych informacji na temat rynku i konkurencji.

Personel PWG „Skarbiec” składa się z osób z doświadczeniem zawodowym w odpowiednich agendach rządowych i w prywatnych śledztwach finansowych.

Współpracujemy również z ekspertami w dziedzinach informatyki śledczej i audytu śledczego.

Nasi eksperci udzielają skutecznego wsparcia, przy takich procesach biznesowych, jak procedury due diligence, poszukiwanie majątku ukrytego przez dłużników, analizowanie niejawnych związków i interesów gospodarczych czy wrogie przejęcia.

Więcej informacji o PWG „Skarbiec”:

Zakres usług PWG „Skarbiec”

PWG „Skarbiec” w mediach

Eksperci PWG „Skarbiec”

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Wywiad ekonomiczny, państwowa wersja szpiegostwa przemysłowego

Występując z pozycji biznesowych, nasze rozważania na temat wywiadu ekonomicznego, wypada rozpocząć od odniesienia tego rodzaju wywiadu, do działań wywiadowczych w biznesie i gospodarce rynkowej, czyli do wywiadu gospodarczego. Jedną z prostszych definicji określających wywiad gospodarczy jest definicja sformułowana przez L. Korzeniowskiego i A. Pepłońskiego, która brzmi: „Wywiad gospodarczy/ekonomiczny to pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji mających znaczenie gospodarcze”. Jednak w definicji tej, brak określenia konkretnego podmiotu powoduje, iż użytkownikiem czy też adresatem informacji wywiadowczej może być zarówno państwo, jak i przedsiębiorstwo. Zastosowane ujęcie problemu wywiadu w gospodarce, zamazuje niejako różnicę pomiędzy wywiadem gospodarczym uprawianym przez państwo, a wywiadem gospodarczym pretendującym do ważnej roli w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

Wywiad ekonomiczny, państwowa wersja szpiegostwa przemysłowego

Agentura wpływu

Dziś nikt nie ma wątpliwości, że bez względu na to, jak bardzo zaawansowane są środki techniczne i radioelektroniczne używane przez służby specjalne, nigdy nie zdołają one zastąpić tej jedynej w swoim rodzaju broni w walce o dominację w różnych obszarach światowego porządku w postaci tajnych agentów.

Agentura wpływu

Telefon komórkowy - doskonałe narzędzie dla inwigilacji

[06.08.2013] Kwestia bezpieczeństwa telefonów komórkowych poruszana jest od wielu lat w różnych środkach masowego przekazu. Temat staje się szczególnie aktualny przy okazji upublicznienia różnych afer lub zdarzeń, gdzie informacje na ich temat pochodziły z podsłuchu telefonicznego.

W jaki sposób komórka zamienia się w elektronicznego szpiega?

Firmy wciąż nie doceniają bezpieczeństwa informacji - to fakt

[31.10.2013] Uzasadnienie tej tezy zaczniemy od przypomnienia ostatniego przypadku wycieku poufnych danych w IBM, który pozostawał w cieniu afery Snowdena, chociaż obie sytuacje są bliźniaczo podobne.W sierpniu bieżącego roku były pracownik IBM ujawnił amerykańskiemu portalowi InformationWeek obszerną dokumentację korporacji, z której wynikało, iż IBM przecenia swoje przyszłe dochody z dostaw nowoczesnych technologii w zakresie cloud computing. Nie posiadał dobrych ekspertyz, albo ukrywał prawdę. Otóż z ujawnionych dokumentów wynikało, że dochody IBM z dostaw tej technologii osiągnęły w 2012 roku tylko 2,26 mld USD, co pozwalałoby przypuszczać, iż nierealne są założenia korporacji, która planowała do 2015 roku osiągać roczny zysk w wysokości 7 mld USD. Na ironię zakrawa fakt, iż IBM nie wie w jaki sposób do tego doszło.

Firmy wciąż nie doceniają bezpieczeństwa informacji

Podróże zagraniczne - ryzyko dla przedsiębiorstw

[26.07.2013] Globalizacja świata, w tym także w obszarze gospodarczym, wymusza konieczność utrzymywania stałych kontaktów personalnych z partnerami zagranicznymi, udziału w targach, wystawach, a niejednokrotnie tworzenia zagranicznych przedstawicielstw lub biur danych firm. Proces ten dotyczy nie tylko dużych korporacji, firm ogólnoświatowych; coraz częściej staje się udziałem również małych i średnich przedsiębiorstw, które w zdobywaniu nowych, nieraz egzotycznych rynków upatrują swoją szansę na rozwój. W tym względzie panuje przekonanie, że kontakty personalne znaczą praktycznie tyle samo, co jakość oferowanych produktów.

Biznesowe podróże zagraniczne - ryzyko dla przedsiębiorstw?

Oszustwa i nadużycia pracownicze

[16.07.2013] Statystyczna organizacja traci średnio 5% swoich dochodów rocznie w wyniku oszustw i nadużyć swoich pracowników. Gdyby zestawić ten odsetek ze światowym PKB w 2011 roku szacowanym na ponad 70 bln USD, oznaczałoby to potencjalną roczną stratę podmiotów gospodarczych w wysokości 3.5 bln USD (szacunek biegłych, a nie "twarde dane").

Oszustwa i nadużycia pracownicze plagą współczesnego biznesu

Wywiad w polskich przedsiębiorstwach

[27.06.2013] Debata wokół natury i optymalnego uplasowania wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie toczy się wśród zachodnich specjalistów już od przynajmniej kilkunastu lat, wywołując gorące emocje oraz przeciwstawne opinie. W Polsce żadnych poważnych dyskusji nie ma, bo i o wywiadzie w naszych przedsiębiorstwach niewiele wiadomo. Owszem, o rynku outsourcingu wywiadowczego wiemy dość sporo, wystarczy przejrzeć strony internetowe firm oferujących tego rodzaju usługi. Ale otwarte pozostaje pytanie: co windykacja bądź nieskomplikowane raporty o firmie X czy Y mają wspólnego z wywiadem gospodarczym?

Co wiemy o wywiadzie w polskich przedsiębiorstwach?

Tajemnica przedsiębiorstwa

[25.06.2013] Dwa różne orzecznictwa w identycznej kwestii, a mianowicie prawa (bądź jego braku) zamawiającego do ujawnienia informacji uznanej przez wykonawcę za tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd Okręgowy w Łodzi w 2004 roku rozstrzyga, że zamawiający jest związany dokonanym przez wykonawcę zastrzeżeniem, co do wyłączenia jawności części informacji zawartych w ofercie. Może je uznać lub ofertę odrzucić, ale nie ma prawa ujawniać. W 2005 roku Sąd Najwyższy w podjętej uchwale twierdzi coś zupełnie przeciwnego: zamawiający ma prawo ujawnić informacje, które nie spełniają warunków określonych dla tajemnicy przedsiębiorstwa. Czy Sąd Najwyższy ma rację, czy jego uchwała kończy dyskusję? Moim zdaniem ta uchwała w istocie tylko mnoży wątpliwości.

Tajemnica przedsiębiorstwa - kontrowersje

[06.12.2012] Tajemnica przedsiębiorstwa, od niemal 20 lat zdefiniowana w polskim prawodawstwie, jest wciąż skomplikowanym zagadnieniem dla tych, dla których powinna być chlebem powszednim - dla przedsiębiorców. Świadczy o tym orzecznictwo sądowe, wskazują rozmowy z prawnikami, ekspertami, kołami biznesu.

Sprawdź, jak skutecznie chronić tajemnice firmowe

Szpiegostwo korporacyjne

[10.08.2012] Owszem, może to być jedna z wielu przyczyn niepowodzenia. Większość niepowodzeń jest skutkiem wypadkowej wielu czynników, a tylko w jakiejś części niedostatecznego wykorzystywania wywiadu bądź niedoceniania wywiadu konkurenta.

Szpiegostwo korporacyjne przyczyną upadku wielu firm?

Wywiad gospodarczy
- oręż w walce z konkurencją

[20.06.2012] W przeciwieństwie do szpiegostwa gospodarczego, które korzysta z nielegalnych środków, wywiad wykorzystuje informacje powszechnie dostępne. Bardziej przypomina dziennikarstwo śledcze niż szpiegostwo. Nie zmienia to faktu, że przedsiębiorstwa często wchodzą w konflikt z prawem i sięgają po narzędzia szpiegostwa przemysłowego, co stanowi wyzwanie dla profesjonalistów wywiadu, którzy starają się promować legalne i etyczne działania.

Wywiad gospodarczy orężem w walce z konkurencją

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012