Nie posiadasz konta bankowego w Polsce? Nie otrzymasz zwrotu VAT-u

Nie posiadasz konta bankowego w Polsce? Nie otrzymasz zwrotu VAT-u

2010-11-10

 

Wiele zagranicznych firm, które prowadzą swoją działalność w Polsce, również tutaj się rejestrują. Wszystko po to, aby uzyskać zwrot różnicy podatku VAT. Odzyskanie podatku należnego nie jest jednak dla nich proste. Zwrot VAT niemożliwy jest bowiem do odzyskania bez konta bankowego w Polsce.

Czy urząd skarbowy ma prawo wymuszać na podatniku otwarcie rachunku bankowego w Polce? Zacznijmy od tego, że Polska już od kilku lat jest w Unii Europejskiej, w której przede wszystkim przestrzegana jest zasada swobody świadczenia usług i przepływu kapitału pomiędzy państwami członkowskimi. Wydaje się więc, że polski ustawodawca, konstruując ustawę o VAT o tym fakcie zapomniał.

– Według ustawodawcy, zwrot różnicy pomiędzy kwotami podatku naliczonego i podatku należnego następuje na rachunek bankowy podatnika – samo w sobie nie byłoby to niczym nadzwyczajnym, gdyby nie ustawowa definicja tegoż rachunku – wyjaśnia Łukasz Tabor, prawnik Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Otóż według ustawy o VAT rachunkiem bankowym jest rachunek w banku lub SKOK-u, które mają siedzibę na terytorium Polski. A jeśli firma ma konta bankowe jedynie za granicą? No to trudno, dopóki nie zostanie założone konto bankowe w Polsce, zwrotu nie będzie – dodaje.

Nie ulega wątpliwości, że ta regulacja znacznie utrudnia przedsiębiorcom ich funkcjonowanie. Uniemożliwia im uzyskanie tego, co im się należy. Co ważne, powyższa regulacja dyskryminuje także banki, które mają swoją siedzibę poza Polską, nawet te prowadzące działalność gospodarczą w Polsce za pośrednictwem swoich oddziałów. – A to już jest poważne naruszenie jednej z fundamentalnych unijnych zasad – komentuje nasz ekspert.

Różne kraje w różny sposób sprzeniewierzają się unijnym zasadom. Robią to po to, aby ochronić krajowe rynki pracy, zadbać o lepszą kondycje rodzimych przedsiębiorców itd. Jaki jednak cel przyświecał polskiemu ustawodawcy przy wprowadzaniu takich a nie innych zapisów ustawy o VAT? – Tu jakiejkolwiek jasności i czytelności dopatrzyć się trudno.

Chyba, że chodzi tu o jakąś formę ochrony polskich banków, ale nawet, gdyby tak było, to obrana przez ustawodawcę droga do tego szczytnego być może celu nie wydaje się szczególnie fortunna – odpowiada prawnik Kancelarii Prawnej Skarbiec.

 

 

(Fragment wypowiedzi dla Portalu Bankier.pl)

Źródło: Portal Bankier.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Autor: Barbara Sielicka