Amortyzacja i stawki amortyzacyjne

Amortyzacja i stawki amortyzacyjne

2024-04-04

 

Amortyzacja jest kluczowym pojęciem w prawie bilansowym i podatkowym, oznaczającym koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jest to koszt, który nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych. Amortyzacja łączy się również z pojęciem umorzenia. Umorzenie, z kolei, oznacza wartościowe zużycie środka trwałego od początku jego używania. Jest to zakumulowana dotychczasowa suma amortyzacji.

 

Kancelaria Skarbiec pomoże Ci w ocenie:

  • czy dany wydatek powinien zostać bezpośrednio zaliczony w koszty podatkowe, czy też powinien podlegać amortyzacji;
  • jaką zastosować stawkę amortyzacyjną;
  • jakie są zasady ustalania wartości początkowych składników majątkowych dla potrzeb amortyzacji;
  • jak zmieniają się przepisy odnośnie amortyzacji.

 

Publikacje Kancelarii Skarbiec związane z tematyką amortyzacja i stawki amortyzacyjne

 

Robert Nogacki: Nieracjonalne działania fiskusa podejmowane przeciw przedsiębiorcom

2021-05-24: Spółka w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych chciała dokonywać zmian stawek amortyzacyjnych wstecz, za wcześniejsze lata swojej działalności. Jednak organ podatkowy całkowicie odmiennie rozumiał przepis, na który powoływał się przedsiębiorca. Stwierdził, że zmian tych stawek można dokonywać jedynie w latach następnych. Spór na korzyść spółki rozstrzygnął sąd.

Robert Nogacki: Zasady ustalania wartości początkowych składników majątkowych dla potrzeb amortyzacji

2021-12-08: Przepisy prawa podatkowego nie w każdym przypadku pozwalają na bezpośrednie zaliczenie wydatku w koszty podatkowe. W zamian należy przez określony czas amortyzować takie środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne. Jedną z istotniejszych kwestii dotyczących amortyzacji jest prawidłowe ustalenie wartości początkowej składników majątkowych.

Robert Nogacki: Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych uderzy nie tylko w wynajmujących

2021-08-31: Proponowane w Polskim Ładzie wprowadzenie zakazu amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej uderzy nie tylko w podmioty wynajmujące mieszkania i lokale, ale także w przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą we własnym domu lub mieszkaniu.

Furtką będzie wyodrębnienie części budynku i przemianowanie go na część użytkową, co wiąże się nie tylko z wieloma obowiązkami administracyjnymi, ale także z koniecznością rozliczenia dużo wyższego podatku od nieruchomości. Co więcej, przepisy Polskiego Ładu nie przewidują w tym zakresie żadnych przepisów przejściowych, co oznacza, że nowe zasady będą miały obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Robert Nogacki: Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną

2020-08-14: Przyjęcie określonej metody amortyzacji środków trwałych może być przyczyną powstania „korzyści” podatkowych związanych z możliwością kwalifikacji w koszty podatkowe większej kwoty amortyzacji. Jedną z przyspieszonych metod amortyzacji środków trwałych jest amortyzacja degresywna.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w przypadku tej metody ustawodawca wymaga jedynie wpisu środków trwałych do ewidencji i przyjęcia do używania. Nie jest wymagane, aby dany środek trwały był wykorzystywany w sposób bardziej intensywny niż inne. Ustawodawca sprecyzował jedynie katalog środków trwałych, które mogą niejako „automatycznie” korzystać z tej preferencji.

Robert Nogacki: Amortyzacja praw do znaku towarowego

2020-03-24: Przepisy regulujące instytucje podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych wśród praw podlegających amortyzacji przewidują zarówno autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, jak i inne prawa określone przez Prawo własności przemysłowej. Nie ulega wątpliwości, że do tego katalogu zaliczyć należy również prawo autorskie do znaku towarowego. Jakie są jednak warunki amortyzacji przywołanych składników?

Robert Nogacki: Rząd proponuje przyspieszoną amortyzację wydatków na innowacje i inwestycje w firmie

2018-05-07: Pod koniec maja Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie tzw. przyspieszonej amortyzacji, która pozwoli przedsiębiorcom odliczyć jednorazowo nawet 100 000 zł wydane na firmowe innowacje i inwestycje.