Od 1 stycznia 2018 r. zmiana limitu jednorazowej amortyzacji wydatków na innowacje i inwestycje w firmie

Od 1 stycznia 2018 r. zmiana limitu jednorazowej amortyzacji wydatków na innowacje i inwestycje w firmie

2018-05-07

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie tzw. przyspieszonej amortyzacji, która pozwoli przedsiębiorcom odliczyć jednorazowo nawet 100 000 zł wydane na firmowe innowacje i inwestycje.

 

Jak było dotychczas

 

Aby zauważyć zasadnicze zmiany w rozliczaniu kosztów zakupu urządzeń, warto przypomnieć, na jakich zasadach przed 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca mógł rozliczyć wydatki na nowe maszyny. Jeśli koszt zakupu nie przekraczał kwoty 3 500 zł, właściciel firmy mógł uwzględnić ten wydatek w kosztach prowadzenia działalności. Jednak jeśli suma inwestycji była wyższa, biznesmen był zmuszony do uwzględnienia wydatków w postaci amortyzacji.

Mówiąc wprost: wliczanie kosztu zakupu maszyny w koszty prowadzenia firmy było rozkładane w czasie. W zależności od rodzaju zakupionego środka trwałego okres amortyzacji mógł wynieść nawet kilkadziesiąt lat. Istotne znaczenie miała również tzw. stawka amortyzacji charakterystyczna dla poszczególnych środków trwałych (np. dla sprzętu komputerowego – 30%, a dla nieruchomości – 2,5%).

Rozkładanie kosztów zakupu maszyny na lata niekiedy negatywnie wpływało na płynność finansową przedsiębiorstwa. Ponadto rozliczanie zakupów przez tak długi czas zniechęcało część przedsiębiorców do dokonywania jakichkolwiek inwestycji.

 

Amortyzacja do 100 000 zł

 

Nowe uregulowania znacznie zwiększają limit pozwalający na jednorazowe odliczenie kosztów poniesionych z tytułu zakupu nowych maszyn bądź dokonanych inwestycji. Przedsiębiorca będzie miał możliwość jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe nieprzekraczających kwoty 100 000 zł. Powyższy limit dotyczy zarówno łącznej kwoty amortyzacyjnego odpisu, jak i zaliczki na rzecz dostawy środka trwałego.

Kwota 100 000 zł nie musi wiązać się z jednorazowym zakupem – może być sumą kilku inwestycji w ciągu roku. W porównaniu z dotychczasowym limitem 3 500 zł nowy pułap daje duże możliwości inwestycyjne właścicielom firm.

 

Minimalny koszt nakładów

 

Jednak aby móc skorzystać z nowych regulacji, minimalny nakład na innowacje czy inwestycje musi wynieść 10 000 zł. Co ważne, w tym limicie może zostać uwzględniona wartość kilku środków trwałych, jednak koszt jednostkowy każdego z nich musi być wyższy niż 3 500 zł.

 

Wymogi wobec zakupów

 

Oprócz dolnych i górnych limitów inwestycji nowe regulacje wprowadzają również obostrzenia dotyczące rodzaju zakupów, które będą mogły być rozliczone w ramach przyspieszonej amortyzacji. Rozliczeniu podlegają inwestycje na maszyny i urządzenia, które są fabrycznie nowe i które nie były nigdy wcześniej używane ani przez kupującego, ani przez inny podmiot.

Ponadto przyspieszonej amortyzacji nie podlegają wydatki na środki transportu czy nieruchomości. Przedsiębiorca nie będzie mógł zatem odliczyć kosztu zakupu nowego samochodu czy budynku. Natomiast maszyny czy urządzenia mogą zostać zakupione na własność albo współwłasność.

 

Szerokie grono odbiorców

 

Ministerstwo Rozwoju, które jest autorem nowowprowadzonych zmian, podkreśla korzyści, jakie niosą nowe regulacje. Umożliwiają one rozliczenie większej kwoty zakupów niż dotychczas, z czego może skorzystać szerokie grono przedsiębiorców.

Przyspieszona amortyzacja dotyczy bowiem inwestycji prowadzonych zarówno w typowych jednoosobowych działalnościach gospodarczych, jak i w spółkach. Należy jednak pamiętać, że limit 100 000 zł jest limitem obowiązującym dla danego okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że maksymalna kwota rozliczenia wydatków spółki również nie może przekroczyć powyższej kwoty.

Ważną kwestią dotyczącą wprowadzonych zmian jest również to, że nie są one objęte procedurą pomocy de minimis. Oznacza to w praktyce, że z przyspieszonej amortyzacji będą mogli skorzystać również ci przedsiębiorcy, którzy w ostatnim czasie sięgnęli po unijne dofinansowanie swojej działalności.

 

Z korzyścią dla małych firm

 

Wprowadzone zmiany są korzystne szczególnie dla niewielkich przedsiębiorstw, dla których wydatek w wysokości chociażby 50 000 zł jest bardzo często dużym nadwyrężeniem firmowego budżetu. Ponadto możliwość uwzględnienia w przyspieszonej amortyzacji nie tylko kosztów pełnego zakupu, ale również dokonanych zaliczek na rzecz nabycia innowacji ułatwi mniejszym firmom zachowanie płynności finansowej.

Przyspieszona amortyzacja obowiązuje od 1 stycznia 2018 r., jednak w rozliczeniu będą mogły zostać uwzględnione wydatki z poprzedniego roku. Zagubieni przedsiębiorcy, którzy nie będą pewni, jak po Nowym Roku prawidłowo rozliczyć poniesione koszty, powinni sięgnąć po profesjonalne doradztwo prawno-podatkowe.

Konsultacja ze specjalistą pomoże uniknąć podatkowych pomyłek, które mogą negatywnie się odbić na kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec