Ceny transferowe

 

Ceny transferowe to ceny nakładane przez podmiot gospodarczy na transakcje z udziałem podmiotu powiązanego lub zależnego. Według definicji podanej przez OECD niewłaściwe wykorzystanie cen transferowych ma miejsce wówczas, gdy dochód i wydatki są nieprawidłowo przydzielane w celu obniżenia podstawy opodatkowania.

Prawidłowe ustalenie cen między podmiotami powiązanymi powinno następować poprzez dokonanie porównania warunków ustalonych przez podmioty powiązane do warunków, jakie ustalają lub ustaliłyby podmioty niezależne.

W polskich realiach prawnych zasada ta znalazła odzwierciedlenie w przepisie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz w aktach wykonawczych Ministra Finansów.

Polskie przepisy prawa podatkowego przewidują szczególny obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej warunków, na jakich doszło do przeprowadzenia transakcji między podmiotami.

 

Ceny transferowe – nasza oferta

 

Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną Skarbiec w zakresie cen transferowych:

  1. doradztwo dotyczące cen transferowych
  2. pomoc w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych
  3. analiza transakcji z podmiotami powiązanymi
  4. wycena transakcji
  5. doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o uzyskanie uprzedniego porozumienia cenowego