Cło

 

Cło (podatek celny) to rodzaj opłaty nakładanej przez państwo na towary w związku z ich wywozem (cło eksportowe) i przywozem (cło importowe) dokonywanym przez jego granice, a także ich tranzytem (cło tranzytowe) przez jego obszar.

 

Cło – formalności prawne

 

Opłaty te mają zagwarantować z jednej strony ochronę rozwoju rynków wewnętrznych danego państwa w sytuacji sprowadzania, tj. importu, towarów z zagranicy (w związku z nałożeniem cła towary importowane mają wyższą cenę), z drugiej strony mają zachęcić rodzimych przedsiębiorców do sprzedaży towarów na wewnętrznym rynku (w związku z nałożeniem cła towary eksportowane mają wyższe ceny za granicą).

Polska wraz z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej tworzy Unię Celną. Oznacza to, że: zniesione zostały cła na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi UE, w całej UE obowiązują te same stawki celne na towary przywożone spoza UE, obowiązują te same reguły pochodzenia w odniesieniu do produktów sprowadzanych spoza UE, obowiązuje wspólna definicja wartości celnej.

Zbiór przepisów w tym zakresie znajduje się głównie w ustawie Prawo celne oraz w tzw. unijnym Kodeksie Celnym.

 

Cło – Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną Skarbiec

 

 1. Doradztwo w zakresie:
  • przedstawicielstwa celnego,
  • statusu upoważnionego przedsiębiorcy,
  • wspólnej taryfy celnej i zastosowania klasyfikacji taryfowej towarów,
  • określania wartości celnej towarów,
  • określania momentu powstania i zapłaty długu celnego,
  • wprowadzenia, rozładunku i rewizji towarów,
  • możliwości czasowego składowania towarów,
  • określenia statusu celnego towarów i obejmowania procedurą celną,
  • dopuszczenia do obrotu oraz zwolnienia z należności celnych przywozowych,
  • procedur specjalnych (tranzyt, składowanie, szczególne przeznaczenie, przetwarzanie),
  • formalności przed i przy wywozie,
  • zwolnienia z należności celnych,
  • pozyskiwania wiążących informacji taryfowych oraz wiążących informacji o pochodzeniu.
 2. bieżące rozliczenia podatkowe (deklaracje celne);
 3. szkolenia.