Zwroty VAT

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność podlegającą opodatkowaniu VAT zobowiązani są do comiesięcznego lub kwartalnego rozliczania się z urzędem skarbowym z tego podatku.

W przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego (zapłaconego przez firmę w fakturach zakupowych) przewyższa kwotę podatku należnego (który przedsiębiorca musi odprowadzić do skarbówki z faktur sprzedażowych), podatnik może obniżyć o wartość tej nadwyżki wysokość swojego zobowiązania w podatku należnym za następny miesiąc (okres), albo wystąpić o jej zwrot na rachunek bankowy (zwrot VAT). Jednak nie jest to takie proste.

Kwoty wstrzymywanych firmom zwrotów liczone są w miliardach złotych, a rekordzista czekał na zwrot VAT prawie 10 lat. Problem ten może dotyczyć nawet 200 000 firm, czyli tylu, ilu szacuje się VAT-owoców w Polsce.

 

Reprezentacja przy zwrocie VAT

 

Kancelaria Prawna Skarbiec łączy ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu prowadzenia księgowości i outsourcingu obsługi kadrowo płacowej. Specjalizuje się m.in. w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych. Według Tygodnika Wprost jej twórca – mecenas Robert Nogacki – to jeden z najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego.

Od ponad 15 lat pomagamy przedsiębiorcom w efektywnym odzyskiwaniu podatku VAT. Dla Klientów Kancelarii stworzyliśmy kompleksową usługę „Reprezentacja przy zwrocie VAT”, w ramach której:

  • przeprowadzamy analizę wydanych na przestrzeni lat postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu VAT w celu weryfikacji poprawności formalnej takiego postanowienia,
  • podejmujemy się zaskarżenia postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT,
  • podejmujemy się zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego postanowienia organu drugiej instancji o utrzymaniu w mocy postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT,
  • reprezentujemy Klienta w procedurze weryfikacyjnej zasadność zwrotu VAT (kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe).

 

Zwroty VAT – terminy

 

Po złożeniu deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, w której przedsiębiorca wykaże nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, urząd skarbowy powinien mu ją zwrócić w 60-dniowym terminie, a przy spełnieniu określonych przesłanek – nawet krótszym (40, 25 lub 15-dniowym).

W praktyce ustawowy termin jest bardzo często wydłużany, przez co przedsiębiorca może uzyskać zwrot VAT po wielu miesiącach, a w skrajnych przypadkach nawet po kilku latach. Polska zajmuje w Europie czołowe miejsce pod względem liczby prowadzonych wobec przedsiębiorców działań weryfikacyjnych, na które w większości składają się kontrole podatkowe w zakresie zasadności zwrotu VAT.

Od 2016 r. trwają wzmożone kontrole firm prowadzących działalność w obszarach: transportu i logistyki, usług finansowych i ubezpieczeniowych, produkcji materiałów budowlanych i usług budowlanych, handlu stalą, elektroniką, paliwem, częściami samochodowymi. Wystarczy więc, że przedsiębiorca działający w jednej z tych branż złoży wraz z deklaracją wniosek o zwrot VAT i może spodziewać się przedłużenia terminu dokonania tego zwrotu i rozpoczęcia tzw. procedury weryfikacyjnej.

W 2017 r. minister finansów przyznał, że łączna kwota niezwróconego przedsiębiorcom VAT wynosi ponad 2 mld zł, a jednej z firm Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. zwracał VAT przez blisko 10 lat.