Postępowania upadłościowe

 

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych i w tym zakresie dysponuje unikalnym know-how. Z naszego doradztwa korzystają zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele.

 

Postępowania upadłościowe z Kancelarią Prawną Skarbiec

 

W usługi świadczone przez Kancelarię Prawną Skarbiec w ramach doradztwa w postępowaniu upadłościowym obejmują m.in.:

  • doradztwo przy reorganizacji i restrukturyzacji;
  • wsparcie procedury likwidacyjnej;
  • wsparcie procedury układowej;
  • wparcie procedury naprawczej;
  • udział w negocjacjach dot. możliwości zawarcia układu;
  • reprezentowanie wierzyciela i nadzór nad prawidłowością podstępowania;
  • badanie kwestii odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.