Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Spółki

Przekształcenia spółek

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię Prawną Skarbiec, oferujemy kompleksowe przeprowadzenie procesu przekształcenia spółek.

 

Przekształcenia i likwidacja spółek

W ramach naszej oferty oferujemy przekształcanie spółek poprzez zmianę formy prawnej istniejących podmiotów, jak również zmiany umów spółek i innych dokumentów korporacyjnych,. np. Regulaminy Zarządu, pod kątem wymagań klienta i zapewnienia dbałości o jego interes.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie w procesach likwidacji spółek i restrukturyzacji. Oferujemy wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowania upadłościowego.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Oferujemy również przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Jest to dogodny sposób zmiany formy działalności gospodarczej, która ze względu na swój wzrost i rozmiary wymaga przejścia w spółkę. Korzyści wynikające z tej procedury to przede wszystkim:

 1. Rozdzielenie majątków i tym samym likwidacja osobistej odpowiedzialności przedsiębiorcy tzn. po przekształceniu to spółka będzie odpowiadać za swoje zobowiązania, zaś przedsiębiorca nie będzie odpowiadał swoim majątkiem osobistym za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż działalność tą będzie już prowadziła spółka posiadająca swój własny majątek.
 2. Obowiązuje zasada kontynuacji – spółce powstałej w wyniku przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego bez konieczności dokonywania dodatkowych formalności.
 3. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Dowiedz się więcej »

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

W naszej ofercie mieści się również przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Zalety takiego rozwiązania są następujące:

 1. Zasada kontynuacji – spółka jawna staje się beneficjentem praw i obowiązków stanowiących majątek wspólny wspólników spółki cywilnej, bez konieczności dokonywania dodatkowych formalności.
 2. Dogodny sposób zmiany formy działalności gospodarczej, która ze względu na swój wzrost i rozmiary wymaga przejścia w spółkę jawną.
 3. Rozdzielenie majątków i tym samym oddalenie osobistej odpowiedzialności przedsiębiorcy działających do tej pory w formie spółki cywilnej tzn. w przypadku spółki jawnej jej wspólnicy, co do zasady, ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania dopiero jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, przy działalności w formie spółki cywilnej jej wspólnicy od razu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania związane z działalnością gospodarczą tej spółki.
 4. Zachowanie tego samego NIP i REGON.

Dowiedz się więcej »

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową

Nasza oferta obejmuje również przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową. To rozwiązanie daje przedsiębiorcy następujące korzyści:

 1. W spółce kapitałowej (np. spółce z o.o.) wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, gdyż ona sama jest indywidualnym i samodzielnym podmiotem obrotu gospodarczego, w związku z tym sama odpowiada własnym majątkiem. Przekształcenie to sprawdza się między innymi, gdy dotychczasowi wspólnicy z różnych przyczyn, postanawiają ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z osobistego prowadzenia spraw spółki i nie ponosić odpowiedzialności majątku prywatnego za jej zobowiązania.
 2. Przekształcenie strukturalne (nie tworzenie nowej jednostki) nie powoduje likwidacji - działalność jest kontynuowana, tyle tylko iż w innej formie. Z dniem przekształcenia, wspólnicy spółki osobowej stają się wspólnikami spółki kapitałowej, bez konieczności składania oświadczeń o objęciu udziałów, bądź akcji w spółce przekształconej.
 3. Przekształcenie zapewnia także ciągłość prawną, co gwarantuje skuteczne korzystanie z wcześniejszych referencji, historii kredytowej dotychczasowej spółki osobowej, zachowanie tego samego numeru NIP oraz REGON.
 4. Zapewnienie ciągłości w zakresie zezwoleń, koncesji, licencji, stosunków pracy z dotychczasowymi pracownikami.
 5. Zwiększenie liczby wspólników w spółce osobowej może implikować problemy w sprawnym prowadzeniu spraw dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa - z uwagi na potrzebę rozdzielenia funkcji właścicielskich oraz zarządczych. Spółka kapitałowa w takich sytuacjach wydaje się wygodniejszą formą prawną dla konkretnej jednostki.

Dowiedz się więcej »

Przekształcenie spółki osobowej w inną osobową

Do naszej oferty należy też przekształcenie spółki osobowej w inną osobową. Zaletami tego rozwiązania są między innymi:

 1. Zasada kontynuacji – spółce osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej bez konieczności dokonywania dodatkowych formalności.
 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
 3. Dogodny sposób zmiany formy działalności gospodarczej.
 4. Optymalizacja podatkowa – w przypadku np. przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną lub komandytową niweluje się podwójne opodatkowanie.
 5. Zachowanie tego samego NIP i REGON.

Dowiedz się więcej »

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Materiały z tego działu dostępne są w dziale publikacje. Zapraszamy.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012