Dowody pozyskane nielegalnie

2024-05-09

 

Dowody pozyskane nielegalnie to dowody uzyskane lub przeprowadzone wbrew ustawie, z naruszeniem ustawy lub w sposób sprzeczny z ustawą.

 

Zjawisko to oceniać należy odrębnie na gruncie procedur karnej, cywilnej i administracyjnej, z uwzględnieniem dodatkowych odrębności które mogą wynikać np. z zasad działania sądów arbitrażowych w sprawach cywilny.

Kancelaria Prawna Skarbiec podejmie wszelkie możliwe działania prawne, aby ochronić prawa i interesy swoich klientów w przypadku wykorzystywania nielegalnie pozyskanych dowodów w toku spraw prowadzonych wobec naszych klientów. Kancelaria może przeprowadzić szczegółową analizę wszystkich dostępnych dowodów w sprawie i ocenić ich legalność. Jeśli dowody zostały pozyskane nielegalnie, kancelaria może zastosować odpowiednie procedury prawne w celu wykluczenia ich z procesu.

 

Dowody pozyskane nielegalnie – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Cel uświęca środki ?

mec. Robert Nogacki: Gustave Le Bon – francuski socjolog i psycholog pisał, że zebranie polityczne, to jedyne miejsce na Ziemi, gdzie osobiste zdolności mają jak najmniejsze znaczenie – liczy się tylko odpowiednia elokwencja. Myśl ta przychodzi do głowy, kiedy czyta się wykładnię przepisów prawa postępowania karnego, dokonywaną przez Ministra Ziobro. Minister odpowiedzialny za działalność sądownictwa i kodyfikację prawa karnego rozmawia o przepisach w taki sposób, który zapewnia mu poklask, ale, z pewnością, nie zapewniłby mu pozytywnej oceny na egzaminie na studiach (…)

Robert Nogacki: Skarbówka od 6 lat traktuje przedsiębiorcę jak przestępcę. Dowody przeciw niemu gromadzi w sposób nierzetelny i niezgodny z prawem

2019-12-27: W opublikowanym 2 stycznia 2019 r. podsumowaniu raportu na temat „Barier prawnych w rozwoju firm rodzinnych w Polsce” Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła: „Kontrola w urzędach skarbowych i Ministerstwie Finansów pokazała, że skomplikowany charakter przepisów prawa oraz częste jego zmiany mogą w dalszym ciągu stanowić główną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej”. W swoim raporcie NIK wskazała m.in. na dużą liczbę błędów popełnianych przez urzędników skarbowych. W zbadanym okresie I kwartału 2018 r. NIK stwierdziła aż 55% uchylonych przez sądy administracyjne interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe i aż 29,1% uchylonych decyzji podatkowych przez organy drugiej instancji oraz 16,1% uchyleń tych decyzji przez wojewódzkie sądy administracyjne (łącznie aż 45% uchyleń decyzji organów podatkowych; podobne wartości, jak w raporcie działalności urzędów kontroli skarbowych opublikowanym przez NIK w 2015 r.). W przypadku jednego z klientów warszawskiej Kancelarii Prawnej Skarbiec organ już od 6 lat zawzięcie prowadzi postępowanie kontrolne, mimo że w tym czasie inny organ, wyższego stopnia, dwukrotnie uchylił jego błędne decyzje.

Robert Nogacki: Dowód zdobyty nielegalnie w postępowaniu podatkowym

Nie można obarczyć podatnika odpowiedzialnością za zobowiązanie podatkowe, jeżeli kluczowe dowody w sprawie, świadczące o jego odpowiedzialności, pozyskano w sposób nielegalny, tj. sprzeczny z obowiązującym prawem. Tak właśnie stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 lutego 2019 r. (sygn. akt I FSK 1860/17). Po kilkuletniej batalii wreszcie wydano orzeczenie, które stanie się kluczowe dla niejednego podatnika.

Robert Nogacki: Kontrowersje wokół prowokacji policyjnych

2022-12-08: Kwestia policyjnego podżegania od dawna jest przedmiotem żywych kontrowersji. Głównym dylematem jest śledztwo policyjne, które zgodnie z prawem wymaga użycia tajnych agentów, informatorów lub innych tajnych praktyk i zasadniczo nie jest prowadzone w sposób pasywny. Rodzaj wpływu wywieranego w ten sposób na jednostkę kumuluje się w popełnieniu przestępstwa, które w przeciwnym razie mogłoby nie dojść do skutku.

Robert Nogacki: Granice policyjnej prowokacji

2023-02-27: Prowokacja policyjna ma służyć wykrywaniu przestępstw, a nie ich wywoływaniu i wikłaniu w nie ludzi tak, by dali się sprowokować do ich popełnienia. John DeLorean, amerykański inżynier i wynalazca, założyciel koncernu samochodowego, który zasłynął w filmie „Powrót do przyszłości”, padł ofiarą prowokacji podobnej do tych, do których dochodziło w Polsce z udziałem „agenta Tomka”. DeLorean po 3 latach procesu został uniewinniony, ale jego firma DMC zdążyła w tym czasie ogłosić upadłość i zaprzestać działalności.

Robert Nogacki: Organy gromadzą dane o przedsiębiorcach i obywatelach, choć wiedzą, że to niezgodne z prawem UE

2023-01-18: Organy i służby sprawdzą o czym rozmawiasz za pośrednictwem internetowych komunikatorów i czatów. Przejrzą Twoją korespondencję mailową czy historię wyszukiwania. W Sejmie 12 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, który w rzeczywistości stanowi próbę zalegalizowania niemal niczym nieorganicznej inwigilacji obywatela przez państwo. Dodatkowo, od 2024 roku skarbówka będzie otrzymywać Twoje faktury zakupowe, z których dowie się co, ile, i jak często kupujesz.

Robert Nogacki: Wielki Brat patrzy, czyli co o nas wie Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Publikowany corocznie raport z działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pozwala oszacować, jakie informacje na temat obywateli zbiera nasz rząd w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz walką z finansowaniem terroryzmu.