Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Drugi paszport – obywatelstwo ekonomiczne

Obywatelstwo ekonomiczne
Saint Lucia

Cechą wyróżniającą program obywatelstwa ekonomicznego Saint Lucia na tle innych programów w regionie jest fakt, że liczba złożonych wniosków o drugi paszport jest ograniczona w tym kraju do 500 rocznie. To sprawia, że obywatele ekonomiczni Saint Lucia, stanowią swego rodzaju elitarną społeczność na wyspie.

 

Ograniczenia dotyczą także narodowości kandydatów. O obywatelstwo ekonomiczne Saint Lucia nie mogą się ubiegać obywatele takich krajów, jak Irak, Afganistan, Jemen i Nigeria.

Saint Lucia nie wymaga od swoich obywateli ekonomicznych przebywania na ich terytorium. Respektuje również posiadanie podwójnego obywatelstwa. Co więcej, podczas procesu aplikacyjnego, kandydat nie ma obowiązku osobistej wizyty na wyspie, a wnioski o drugi paszport na Saint Lucia można składać zdalnie.

Obywatelstwo ekonomiczne Saint Lucia uzyskuje się po ok. 3-4 miesiącach.

Program obywatelstwa
ekonomicznego Saint Lucia

Program obywatelstwa ekonomicznego Saint Lucia (CIP) jest najnowszym programem obywatelskim w regionie Karaibów. Został uruchomiony w grudniu 2015 r. na mocy ustawy nr 14 z dnia 24 sierpnia 2015 r., a pierwsze wnioski wpłynęły w styczniu 2016 r.

 

Paszport Saint Lucia – główne korzyści

Paszport Saint Lucia zapewnia posiadaczowi prawo do pobytu w większości państw członkowskich CARICOM (Wspólnota Karaibska) w dowolnym momencie i w dowolnym czasie. Paszport Saint Lucia, umożliwia również swobodne podróżowanie bez wiz do ponad 130 krajów na świecie, w tym Wielkiej Brytanii i Hongkongu (stan na listopad 2018 r.).

W ramach programu obywatelstwa ekonomicznego, Saint Lucia oferuje także korzystne świadczenia dla rodzin. Abstrahując od faktu, że opłaty są tam i tak rozsądne, to program zezwala na włączenie do wniosku rodziców jako osób zależnych. Wszyscy obywatele ekonomiczni Saint Lucia, otrzymują także możliwość lokowania swoich aktywów w jednym z dyskretnych banków na wyspie.

Dochody osiągane poza terytorium Saint Lucia nie są w tym kraju opodatkowane, pod warunkiem, że nie zamieszkuje się na wyspie lub utrzymuje się centrum interesów życiowych poza terytorium Saint Lucia. Wówczas opodatkowaniu podlegają wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium wyspy. Nie ma także podatku od zysków kapitałowych, spadków i darowizn. Podatki od całości swoich dochodów, obywatel ekonomiczny Saint Lucia płaci wyłącznie wtedy, kiedy przeniesie na wyspę swoje centrum interesów życiowych i gospodarczych.

W celu uzyskania paszportu Saint Lucia nie jest wymagana rozmowa kwalifikacyjna.

Porównanie ruchu bezwizowego dla poszczególnych jurysdykcji.

Zasady kwalifikacji kandydatów do programu obywatelstwa ekonomicznego Saint Lucia

O paszport na Saint Lucia mogą się starać osoby, które w chwili złożenia wniosku mają ukończone 18 lat.

Obecnie obywatelstwo ekonomiczne w Saint Lucia można uzyskać na podstawie darowizny na rzecz Narodowego Funduszu Ekonomicznego na Saint Lucia, inwestycji w nieruchomości, poprzez otwarcie własnego biznesu w tym kraju lub zakup nieobjętych odsetkami obligacji rządowych. W zależności od możliwości finansowych oraz stawianych celów, wnioskodawcy mogą korzystać dowolnie ze wszystkich trzech sposobów.

Darowizna na rzecz Narodowego Funduszu Ekonomicznego na Saint Lucia

Narodowy Fundusz Ekonomiczny Saint Lucia jest instytucją utworzoną na mocy § 33 ustawy o obywatelstwie ekonomicznym. Wykorzystuje się go do inwestycji pieniężnych w celu finansowania rządowych projektów sponsorowanych.

Darowizna ta jest najtańszym, najszybszym i najłatwiejszym sposobem uzyskania paszportu na Saint Lucia. Inwestorzy są zobowiązani do jednorazowego wpłacenia na rzecz Funduszu darowizny w wysokości jak niżej:

 • wnioskodawca ubiegający się o obywatelstwo sam: 100 tys. USD,
 • wnioskodawca ubiegający się o obywatelstwo wraz ze współmałżonkiem: 165 tys. USD,
 • wnioskodawca ubiegający się o obywatelstwo wraz ze współmałżonkiem i maksymalnie dwiema innymi osobami zależnymi (np. dzieci): 190 tys. USD,
 • każda dodatkowa osoba zależna w dowolnym wieku: 25 tys. USD.

Inwestycje poprzez zakup nieruchomości

Ci kandydaci, którzy chcą ubiegać się o obywatelstwo ekonomiczne na Saint Lucia poprzez inwestycję w nieruchomości, zobowiązani są do zakupu nieruchomości za co najmniej 300 tys. USD lub zainwestowanie takiej kwoty w jeden z zatwierdzonych projektów dotyczących nieruchomości na Saint Lucia. Należy jednak pamiętać, że tylko zatwierdzone przez rząd nieruchomości kwalifikują się do niniejszego programu i każdorazowo należy zweryfikować czy konkretna nieruchomość znajduje się na rządowej liście. Podatek od nieruchomości wynosi 0-0,5% w zależności od przeznaczenia nieruchomości.

Inwestycje poprzez otwarcie własnego biznesu

Inwestowanie poprzez rozpoczęcie własnego biznesu na Saint Lucia nie jest procesem skomplikowanym. Zarówno procedura jak i same wymagania formalne w tym względzie nie odbiegają od standardów. Należy jednak pamiętać, że aby móc starać się o pozwolenie na prowadzenie interesów na wyspie, przedmiot działalności firmy musi być osadzony w jednej z siedmiu branż:

 1. gastronomia (restauracje),
 2. porty i mariny,
 3. zakłady przetwórcze produktów rozlicznych,
 4. farmacja (firmy farmaceutyczne),
 5. budownictwo w zakresie budowy dróg i mostów,
 6. instytucje badawcze,
 7. szkolnictwo.

Minimalna kwota inwestycji we własny biznes, jeśli wnioskodawcą starającym się o paszport Saint Lucia będzie 1 osoba, wynosi 3,5 mln USD. Jeśli wniosek będzie dot. jednego lub więcej kandydatów, kwota ta wynosi 6 mln USD.

Inwestycje w obligacje rządowe

Ostatnim ze sposobów na uzyskanie obywatelstwa ekonomicznego Saint Lucia jest zakup pięcioletnich, nieobjętych odsetkami obligacji rządowych o wartości 550 tys. USD. Inwestorzy chcący skorzystać z tej formy inwestycji, zobowiązani są do opłaty w wysokości:

 • wnioskodawca ubiegający się o obywatelstwo sam: 550 tys. USD,
 • wnioskodawca ubiegający się o obywatelstwo wraz ze współmałżonkiem: 535 tys. USD,
 • wnioskodawca ubiegający się o obywatelstwo wraz ze współmałżonkiem i maksymalnie dwiema innymi osobami zależnymi (np. dzieci): 550 tys. USD,
 • każda dodatkowa osoba zależna w dowolnym wieku: 25 tys. USD.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku
o uzyskanie paszportu Dominiki

 • oryginał wyciągu z konta bankowego (nie starszy niż 6 miesięcy),
 • wyciąg z rejestru karnego,
 • osiem zdjęć paszportowych,
 • oryginalna lub poświadczona kopia świadectwa ślubu (jeśli dotyczy),
 • dwie oryginalne lub poświadczone kopie świadectw urodzenia (jeśli dotyczy);
 • świadectwo ukończenia studiów (osoby w wieku powyżej 18 lat),
 • życiorys,
 • informacje na temat prowadzonej dotąd działalności gospodarczej,
 • certyfikat medyczny potwierdzający stan zdrowia, w tym badanie na HIV,
 • dwie poświadczone kopie dowodu osobistego,
 • certyfikaty zawodowe i akademickie (jeśli dotyczy),
 • potwierdzenie rozliczenia podatku dochodowego,
 • potwierdzenie inwestycji w jeden z wyżej wymienionych obszarów.

Wszystkie dokumenty, muszą być złożone w języku angielskim.

Saint Lucia – informacje podstawowe

Nazwa oficjalna: Saint Lucia

Hymn państwowy: Sons and Daughters of Saint Lucia

Data uzyskania niepodległości: od Wielkiej Brytanii – 22 lutego 1979 r.

Stolica: Castries

Głowa państwa: monarcha brytyjski

Urząd bezpośrednio sprawujący władzę: gubernator

Ustrój prawny: angielski common law

Waluta: dolar wschodniokaraibski

Klimat: tropikalny

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Obywatelstwo ekonomiczne – szansa na rozwój czy zagrożenie?

Obywatelstwo ekonomiczne – szansa na rozwój czy zagrożenie?

Od stycznia 2018 r. obowiązują dodatkowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów świadczonych usług. Zmiany uderzyły wprost w podatników, przede wszystkim przedsiębiorców, pozbawiając ich możliwości zmniejszenia ciężarów fiskalnych. Nowe przepisy to kolejny przykład no to, że nie trzeba podwyższać stawek, by podwyższać podatki.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012