Exit tax

Exit tax

2024-04-04

 

Podatek od wyjścia określany także mianem podatku od niezrealizowanych zysków albo exit tax, to podatek nałożony na osoby i podmioty przenoszące swój majątek poza granice Polski lub dokonujące zmiany rezydencji podatkowej w efekcie czego Polska utraci prawo opodatkowania dochodów z ich majątku.

 

Kancelaria Skarbiec może udzielić wsparcia w ocenie skutków planowanych operacji na gruncie „podatku od wyjścia”, a także właściwym ustrukturyzowaniu zdarzeń gospodarczych w taki sposób, aby nie narażać się na konieczność zapłaty tego podatku, jeśli nie jest to konieczne.

 

Publikacje Kancelarii Skarbiec na temat exit tax

 

Robert Nogacki: Exit tax nie ma charakteru bezwzględnego

2019-12-13: Praktyka gospodarcza pokazuje, że szereg polskich przedsiębiorców przenosi lub zamierza przenieść działalność gospodarczą za granicę. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różnorakie, począwszy od rozszerzenia rynków zbytu, zredukowania barier przepływu towarów, wzrostu konkurencyjności, na bardziej namacalnych pobudkach w postaci minimalizacji obciążeń administracyjnych tudzież zbyt agresywnej polityki aparatu fiskalnego naszego państwa skończywszy.

Robert Nogacki: Exit tax a wypożyczenie majątku

2021-12-21: Podatek od niezrealizowanych zysków tzw. exit tax (podatek od wyjścia) został wprowadzony między innymi po to, aby przeciwdziałać praktykom unikania opodatkowania poprzez przenoszenie aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu do krajów oferujących preferencje podatkowe, w sytuacjach gdy zmiany te dokonywane są w celu skorzystania z niższego opodatkowania transakcji sprzedaży przeniesionego majątku. Czy w takim razie wywóz maszyn poza granice celem wykonania usług w innym kraju, a następnie ich powrót podlegać będzie regulacjom exit tax? – w tej sprawie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Robert Nogacki: Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę bez podatku dochodowego

Praktyka gospodarcza pokazuje, że szereg polskich przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie działalności gospodarczej poza Polskę. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różnorakie, poczynając od rozszerzenia rynków zbytu, zredukowania barier przepływu towarów, wzrostu konkurencyjności, poprzez wzrost obowiązków administracyjnych, na zbyt agresywnej polityce aparatu fiskalnego naszego państwa kończąc.