Fiskus swoim czujnym okiem chce zdemaskować tych, którzy próbują obejść obowiązek podatkowy

Fiskus swoim czujnym okiem chce zdemaskować tych, którzy próbują obejść obowiązek podatkowy

2010-07-14

 

Zobowiązania podatkowe obciążają budżet zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W dodatku fiskus swoim czujnym okiem chce zdemaskować tych, którzy próbują choć w minimalnym zakresie obejścia podatku i zwolnienia z obowiązku podatkowego. Ale nie wszystkich…

 

Strzeż się, e-handlarzu

 

Niemal codziennie możemy natrafić na doniesienia o kolejnym zatrzymaniu osoby, która nielegalnie handlowała w Internecie. Rząd wprowadził także nowe przepisy do ustawy o kontroli skarbowej, które dają szersze uprawnienia urzędnikom fiskusa w ściganiu nielegalnych e-handlarzy. Chodzi m.in. o rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do ujawnienia kontrolerom skarbowym danych podatników.(…)

Jakie podatki powinny odprowadzać osoby, które nielegalnie handlują w Internecie? – W zasadzie tak długo, jak działalność podatnika nie przybierze formy prowadzonej na większą skalę działalności gospodarczej, podatnik może uniknąć konsekwencji podatkowych w podatku od towarów i usług. W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nie każdy przejaw działalności gospodarczej powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr. 54, poz. 535 ze zm.) (dalej: UVAT), obowiązek podatkowy w podatku VAT może powstać dopiero wtedy, gdy działalność prowadzona przez podatnika jest prowadzona w okolicznościach wskazujących na zamiar jej wykonywania w sposób częstotliwy – komentuje Grzegorz Roman, prawnik z Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz, specjalizującej się w międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Za działalność gospodarczą uznawana jest przez kontrolerów fiskusa regularna sprzedaż np. na portalu allegro.pl.

– Warto również pamiętać o treści art. 113 ust. 1 UVAT, w myśl którego zwalnia się od podatku VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 100 000 PLN. Przez kwotę tę należy rozumieć kwotę netto (bez podatku VAT). Podatnik będzie więc zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli wartość sprzedaży w ciągu roku podatkowego nie przekroczy łącznie kwoty 100 000 PLN netto – dodaje Grzegorz Roman. Z kolei roczny dochód, który nie powoduje obowiązku zapłaty podatku PIT, to kwota 3 091 zł.

 

Rolnik sobie rzepkę skrobie

 

Handel w Internecie z dnia na dzień rośnie w siłę, wystarczy spojrzeć na liczbę transakcji zwieranych tylko na portalu allegro.pl. Fiskus chce, aby każdy, kto zarabia na sprzedaży, odprowadzał podatek. W swej sprawiedliwości zapomina o pewnej grupie, która sprzedaje własne produkty, a podatków nie płaci – mowa tu o rolnikach i wytwarzanych przez nich „wiejskich produktach”.

Nie można negować faktu, że wielu rolników żyje w biedzie, a zyski ze sprzedaży jabłek, jajek i domowego chleba to ich jedyne dochody. Jednak pamiętajmy, że tak jak nie każdy sprzedający w Internecie jest bogatym człowiekiem, tak nie każdy rolnik jest na tyle biedny, aby nie musiał płacić podatku.(…)

Kiedy natomiast rodzi się zobowiązanie podatkowe rolników? – Rolnik powinien liczyć się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (fizycznych), ewentualnie w podatku rolnym. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione jest od tego, czy przychody, jakie otrzymuje rolnik z działalności rolniczej, można zaliczyć na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 86 ze zm.) do działów specjalnych produkcji rolnej.

Wśród przykładowych działów specjalnych produkcji rolnej można wymienić: uprawy w szklarniach, uprawy in vitro, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego oraz hodowlę zwierząt futerkowych – mówi Grzegorz Roman, prawnik z Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz.

– Jeśli natomiast chodzi o konsekwencje podatkowe w podatku do towarów i usług, to w myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) (dalej: UVAT) zwalnia się od podatku VAT dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego – dodaje Grzegorz Roman.

(…) Nasuwa się więc pytanie: dlaczego w sytuacji, gdy państwo chce sprawiedliwego opodatkowania obywateli, dręczy sprzedających w Internecie, a nie tyka rolników? W tym momencie można dojść do oczywistego i wszystkim znanego wniosku: w Polsce istnieje niesprawiedliwy i niewydolny system podatkowy.

(Fragment wypowiedzi dla Portalu Bankier.pl)

Źródło: Portal Bankier.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Autor: Barbara Sielicka