Indywidualne interpretacje podatkowe

Indywidualne interpretacje podatkowe

2024-04-11

 

Indywidualne interpretacje podatkowe opierają się na przepisach zawartych w art. 14b i kolejnych Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tymi przepisami, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma prawo dokonywać interpretacji prawa podatkowego na wniosek zainteresowanego podatnika. Wniosek taki może dotyczyć zarówno istniejącego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych.

 

Podatnik może oczekiwać, że indywidualna interpretacja będzie zawierać jednoznaczną ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym. Także w wypadku w przypadku negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy, indywidualna interpretacja podatkowa musi zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

W praktyce Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może stosować wiele wybiegów, aby nie wydać interpretacji i dlatego też warto pozostawić sporządzenie wniosku profesjonaliście. Warto również pamiętać, że decyzja ta może być przedmiotem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, która także może zostać sporządzona przez konsultantów Kancelarii Skarbiec.

 

Indywidualne interpretacje podatkowe – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Sądy prostują zawiłości interpretacyjne fiskusa

2020-01-17: Liczba skarg kasacyjnych związanych z postępowaniami dotyczącymi podatków stale rośnie – można przeczytać w „Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku” wydawanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. W 2018 r. zostało złożonych 4409 skarg kasacyjnych dotyczących przepisów podatkowych VAT, PIT oraz CIT, z czego 1541 to skargi na interpretacje podatkowe. Dla porównania w 2017 r. było to 1315 spraw, a w 2016 – 1195 spraw. Powyższe pokazuje, że podatnicy coraz częściej podejmują spór z fiskusem. Sytuację potęgują zmieniające się przepisy oraz często mało praktyczne czy wręcz nielogiczne stanowisko organów podatkowych w niektórych sprawach. Dobrym przykładem jest chociażby zastosowanie różnych stawek opodatkowania VAT wafli, w zależności od zawartości w nich wody. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się banalna, trafiła ona ostatecznie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wydał w tym zakresie wyrok.

Robert Nogacki: Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego

2019-12-02: Budowanie rozsądnej i przemyślanej polityki podatkowej w firmie wymaga stosowania odpowiednich narzędzi prawnych. Jedną z instytucji minimalizujących ryzyko podatkowe w przedsiębiorstwie jest interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego. Choć w ostatnich latach liczba wydawanych interpretacji maleje, to w kluczowych kwestiach – zwłaszcza tam, gdzie przepisy są niejednoznaczne – wciąż cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród podatników. Sprzyja temu nie tylko symboliczna opłata za wydanie interpretacji, ale przede wszystkim ochrona prawna, która wiąże organ odnośnie do zastosowanej wykładni konkretnych przepisów podatkowych.

Robert Nogacki: Indywidualne interpretacje podatkowe na nowych zasadach

Bieżący rok przynosi wiele zmian w zasadach wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. Z początkiem marca zmienił się organ uprawniony do wydawania tego rodzaju opinii, zaś 1 czerwca uległy zmianie zasady wnoszenia skarg na wydane interpretacje.

Robert Nogacki:Będą zmiany w przepisach dotyczących wydawania interpretacji podatkowych

Sejm uchwalił zmiany w ordynacji podatkowej, które mają na celu m.in. modyfikację procedury wydawania interpretacji podatkowej.

Robert Nogacki: Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych

W kwietniu 2018 r. opublikowano zaproponowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w przepisach Ordynacji podatkowej dotyczący indywidualnych interpretacji podatkowych. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie nadużyć związanych z wykorzystywaniem indywidualnych interpretacji podatkowych przez grupy podatników do osiągania korzyści podatkowych. Nowelizacja wywrze także wpływ na dotychczas wydane interpretacje podatkowe, dotyczące czynności z udziałem podmiotów powiązanych.

Robert Nogacki: Urzędowa interpretacja chroni prawo do zwrotu podatku

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego chroni podatnika, który się do niej zastosował. Zakres tej ochrony bywa jednak często przedmiotem sporów z fiskusem. W jednym z najnowszych orzeczeń wojewódzki sąd administracyjny zdecydował, iż należy ją pojmować w sposób szeroki.