Kancelaria Prawna Skarbiec w mediach – publikacje kwiecień-czerwiec 2014

Kancelaria Prawna Skarbiec w mediach – publikacje kwiecień-czerwiec 2014

2014-06-25

 

Publikacje z czerwca 2014 roku

 

Zacieśnia się kontrola nad parabankami

Wzmocnienie nadzoru nad parabankami oraz zwiększenie wobec nich wymogów – przewidują przyjęte przez rząd założenia zmian w prawie. Rządowe założenia zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw rozszerzają uprawnienia nadzorcze Komisji Nadzoru Bankowego na wszystkie sektory rynku, co oznacza poddanie parabanków kontroli ze strony.

NSA o wnoszeniu skarg w formie elektronicznej

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale wydanej w składzie 7 sędziów orzekł, że w obecnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne wnoszenie do sądów administracyjnych pism opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w tym także za pośrednictwem urzędu administracji publicznej w drodze elektronicznej.

Nowe zasady ochrony praw konsumentów

Podpisana przez prezydenta ustawa o prawach konsumenta reguluje zasady zawierania umów konsumenckich w lokalu oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również obowiązki informacyjne wobec klientów i procedurę odstąpienia od umowy.

Będą zmiany we wpisach do biur informacji gospodarczych

Ułatwienie dostępu do informacji o wiarygodności płatniczej kontrahentów dla małych i średnich firm oraz zmniejszenie kosztów dostępu do takich informacji – to główne cele założeń zmian w prawie, przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Będą zmiany w zakładaniu spółek

Rząd przyjął założenia zmian w Kodeksie spółek handlowych, które wprowadzają między innymi testy wypłacalności oraz udziały beznominałowe w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również możliwość zakładania spółek jawnych i komandytowych przez Internet. Przyjęte przez rząd propozycje zmian w przepisach mają ułatwić zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek.

 

Publikacje z maja 2014 roku

 

Marek Korzeniewski, Aleksandra Danielewicz: Upadłość konsumencka w Anglii nie uchroni przed polskimi długami

Ostatnio w Internecie zaroiło się od ofert przeprowadzenia upadłości konsumenckiej w Anglii, których twórcy zapewniają, że pomogą szybko i sprawnie przejść postępowanie upadłościowe na korzystnych warunkach, co pozwoli odciąć się od wszelkich długów z przeszłości.

Niestety twórcy tych ofert nie będą w stanie dotrzymać obietnic złożonych swoim klientom, ponieważ skuteczne przeprowadzenie upadłości za granicą jest znacznie bardziej skomplikowane niż z pozoru się wydaje.

 

Publikacje z kwietnia 2014 roku

 

Ułatwienia dla wnoszących skargi do NSA

Umożliwienie osobom, które złożyły wniosek o przyznanie profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu przed sądem administracyjnym, złożenie skargi kasacyjnej w ustawowym terminie oraz uregulowanie praw strony postępowania w razie odmowy sporządzenia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika – przewiduje senacki projekt zmian w przepisach.

Senat proponuje zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych

Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym będą podlegały przedawnieniu na analogicznych zasadach, jak zobowiązania niezabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym – przewiduje senacki projekt zmian w Ordynacji podatkowej.

Zmiany w rachunkowości spółek

Umożliwienie spółkom sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego – przewiduje rządowy projekt zmian w ustawie o rachunkowości.

Szykują się zmiany w procedurze podatkowej

Wprowadzenie możliwości zapłaty podatku w imieniu podatnika, klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz grupowego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej dla wszystkich kontrahentów w danej sprawie – to tylko niektóre zmiany, przewidziane w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej przygotowanym przez Resort Finansów.

Będzie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Rząd pracuje nad ustawą, która umożliwi osobom fizycznym, bez względu na ich wiek, podpisywanie z bankami oraz innymi instytucjami kredytowymi umów odwróconego kredytu hipotecznego.

Ostre spadki na rynku kredytów hipotecznych

Najnowsza XVIII edycja raportu AMRON-SARFiN obrazuje ostre spadki na rynku kredytów mieszkaniowych. Zarówno liczba udzielonych zobowiązań, jak i ich wartość była w 2013 roku najniższe od 2005 roku. Kredytobiorców nie przekonało ani niskie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, ani atrakcyjne ceny na rynku nieruchomości. Czy jest szansa, by w tym roku rynek odbił się dzięki programowi „Mieszkanie dla Młodych”?

Resort finansów chce ułatwień dla biur usług płatniczych

Wyłączenie biur usług płatniczych spod nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego oraz likwidacja obowiązku podpisywania przez te placówki umowy gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia – przewidują zmiany w prawie, przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

MF wzmacnia ochronę przed lokowaniem dochodów w rajach podatkowych

Wprowadzenie mechanizmów eliminujących możliwość przesuwania dochodów do spółek w rajach podatkowych – przewiduje projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych, przyjęty przez rząd.

Monitoring wizyjny będzie prawnie uregulowany

Uregulowanie zasad stosowania monitoringu wizyjnego przez urzędy i firmy, jak również sankcji za jego używanie sprzecznie z prawem – przewidują założenia ustawy, przygotowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.