Konfiskata prewencyjna

2024-04-25

Konfiskata prewencyjna opiera się na domniemaniu przestępczego pochodzenia mienia domniemanego sprawcy przestępstwa, który będzie musiał udowodnić, że majątek, który został przez niego zgromadzony, pochodzi z legalnego źródła.

 

Konfiskata prewencyjna to niebezpieczne dla wolności obywatelskich rozwiązanie, przed którym bronimy licznych klientów w toku sporów z organami ścigania odnoszących się do legalności pochodzenia majątku bądź też możliwości zajęcia majątku w toku sprawy karnej.

 

Konfiskata prewencyjna – nasze publikacje

 

Robert Nogacki: Zgromadziłeś ponadprzeciętny majątek? To masz się o co bać! Przyjdzie konfiskata prewencyjna i ci go odbierze

2020-07-21: Zaledwie ok. 1% pochodzącego z przestępstwa mienia potrafią odzyskać organy ścigania. W obliczu takiej indolencji służb Ministerstwo Sprawiedliwości chce od przyszłego roku zasilać budżet państwa pieniędzmi zajętymi także uczciwym obywatelom. Nowe przepisy o konfiskacie prewencyjnej umożliwią prokuratorom przejmowanie ich majątków bez prawomocnego wyroku.

Robert Nogacki: Konfiskata mega rozszerzona, czyli jak prokuratorzy przejmują pieniądze firm mimo braku uprawnień do tego

2020-08-24: Aby skonfiskować należące do firmy środki pieniężne, prokuratorzy muszą uzyskać wyrok sądu stwierdzający użycie jej do popełnienia przestępstwa. Oczywiście wymaga to od organów ścigania również udowodnienia przedsiębiorcy czy innemu podmiotowi posługującemu się firmą zawinienie w popełnieniu przestępstwa z użyciem przedsiębiorstwa. Od wielu lat prokuratorzy stosują jednak pewien wybieg, który pozwala im obejść te wymogi i zajmować pieniądze firmy zgromadzone na rachunku bankowym bez wyroku sądu czy postawienia komukolwiek zarzutów – wskazują je jako dowód rzeczowy w toczącej się sprawie. Sąd Okręgowy w Warszawie, orzekając 22 lipca 2020 r. na korzyść przedsiębiorcy, uznał takie działania prokuratora za praktyki nieakceptowalne, godzące w prawa i wolności obywatelskie.

Robert Nogacki: Uznanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym za dowód rzeczowy

2020-08-21: Często stosowaną praktyką prokuratury, jednakże wątpliwą pod kątem zgodności z prawem, jest uznawanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym za dowód rzeczowy.