Konsultacje społeczne

Chcemy być częścią rozwiązania dlatego bierzemy czynny udział w dialogu z przedstawicielami władz na temat tworzonego w Polsce prawa. Naszym celem jest wyłapywanie absurdów ustawodawczych i propozycji uderzających w konstytucyjne prawa przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy nasze działania podjęte w ramach konsultacji społecznych poszczególnych projektów ustawodawczych.