Net Protection – bezpieczny biznes w sieci

 

Net Protection to usługa kompleksowej pomocy prawnej dla przedsiębiorców z obszaru szeroko rozumianego biznesu internetowego. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje unikatowy na polskim rynku usług prawnych produkt ochrony i zabezpieczenia net biznesu.

 

Nasza oferta

 

Ochrona praw

 

Ponadto usługa zapewnia ochronę praw przedsiębiorcy internetowego i przeciwdziałanie łamaniu prawa przez osoby trzecie. Główne cechy produktu w tym zakresie to:

  • ochrona wizerunku w Internecie, w tym ochrona związana z naruszeniem dóbr osobistych przedsiębiorcy; interwencje u operatorów serwisów,
  • występowanie z roszczeniami do sądów powszechnych w związku z naruszeniem praw autorskich, prawa do znaku towarowego, dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji,
  • reprezentacja przed sądami polubownymi w sporach dotyczących domen internetowych.

 

Net Protection

 

Net Protection jest szytym na miarę produktem, który umożliwia zminimalizowanie ryzyka związanego z działalnością w Internecie oraz daje komfort koncentrowania się przez przedsiębiorcę wyłącznie na ekonomicznym aspekcie prowadzonego net biznesu. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje kompleksową usługę, której zakres stanowi dla przedsiębiorcy polisę bezpiecznego świadczenia usług i sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu. Zakres usługi Net Protection jest zawsze dopasowywany do potrzeb każdego Klienta i oparty na podstawie starannie zidentyfikowanych celów przy kluczowym założeniu optymalizacji korzyści dla Klienta.

Z uwagi na powyższe, w ramach usługi Net Protection Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga także interweniować u właścicieli stron internetowych, w celu ochrony praw i wizerunku przedsiębiorcy w Internecie. Coraz częściej bowiem firmy konkurencyjne wykorzystują czarny PR, zarówno poprzez wpisy na forach internetowych, jak również umieszczając negatywne opinie np. na portalach oceniających pracodawców. Ponadto, posiadając doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, których przedmiotem są roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych czy też dotyczących domen internetowych, Kancelaria reprezentuje interesy swoich Klientów także na drodze procesowej.

Warto wskazać, iż prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej wiąże się z koniecznością respektowania dużej liczby przepisów prawnych ujętych w szeregu ustaw, między innymi w ustawie o prawach konsumenta, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o kredycie konsumenckim, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy ustawie o usługach płatniczych.

Ważne w tym kontekście są wymogi ustawy o prawach konsumenta z grudnia 2014 roku, która nakłada na przedsiębiorców zawierających umowy poprzez Internet szereg wymogów. Istotne jest także dochowanie wymogów prawnych, związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników serwisów internetowych – w tym zakresie każdy hosting provider powinien między innymi zgłosić zbiór danych osobowych do GIODO oraz stworzyć komplet wewnątrzkorporacyjnych dokumentów i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników.

 

Elementy usługi Net Protection

 

Regulamin strony internetowej | Dokumentacja przetwarzania danych osobowych | Prawa autorskie w Internecie | Ochrona wizerunku w Internecie | Spory sądowe