Regulamin strony internetowej

 

Podstawowym dokumentem prawnym każdego serwisu  jest regulamin strony internetowej. Wielu przedsiębiorców albo w ogóle nie ma regulaminu, albo dokument ten jest całkowicie niedostosowany do przedmiotu netbiznesu oraz podstawowych przepisów prawa.

 

Czym jest regulamin strony internetowej?

 

Regulamin jest umową łączącą operatora serwisu z jego użytkownikami, dlatego musi właściwie określać prawa i obowiązki stron, uwzględniając specyfikę działalności internetowej.

W szczególności dużej uwagi wymagają regulaminy serwisów internetowych, które kierują swoje produkty lub usługi do konsumentów. W tym zakresie szczególnego znaczenia nabiera takie skomponowanie regulaminu, aby nie zawierał niedozwolonych klauzul umownych (tzw. klauzul abuzywnych), jak też aby odpowiadał wymogom ustawy o prawach konsumenta.

 

Klauzule abuzywne

 

Praktyka pokazuje, iż kapitalna większość regulaminów zawiera klauzule abuzywne, pomimo iż na stronie UOKiKu widnieje już kilkaset przykładów niedozwolonych klauzul umownych z zakresu branży internetowej. Tymczasem umieszczenie takich zapisów w regulaminie serwisu niesie ze sobą poważne konsekwencje. Z jednej strony bowiem klauzula abuzywna jest z mocy samego prawa nieważna.

W konsekwencji zaś wiele zapisów istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy internetowego, jak te dotyczące trybu zmiany regulaminu czy możliwości obciążania konsumenta określonymi opłatami, jest nieważnych. Z drugiej strony istnienie takich klauzul naraża operatora serwisu na szkody, gdyż każdy z klientów serwisu może wystąpić do sądu o uznanie, iż dana klauzula jest abuzywna, co wiąże się z poniesieniem kosztów sądowych.

Na rynku działa wiele firm, które zarabiają wyłącznie na wyszukiwaniu klauzul niedozwolonych w różnych regulaminach dostępnych w sieci i zaskarżaniu ich do sądu celem zarobienia na zasądzonych kosztach zastępstwa procesowego.

 

Prawa konsumenta

 

Masę wymogów dla netbiznesu wprowadza ustawa o prawach konsumenta. Zawiera ona szereg postanowień precyzujących takie kwestie, jak odstąpienie od umowy przez konsumenta lub możliwość obciążenia konsumenta określonymi opłatami. Regulamin musi korelować z przedmiotowymi wymogami.

 

Regulamin strony internetowej – nasze usługi

 

Kancelaria Prawna Skarbiec posiada unikatowe doświadczenie w zakresie tworzenia stosownej dokumentacji prawnej związanej z istnieniem stron internetowych oraz w zakresie opiniowania istniejącej dokumentacji i rozwiązań pod kątem ich przydatności, zgodności z prawem, czy kompletności.

Opracowaliśmy regulaminy dla blisko 20 serwisów internetowych – w tym dla jednego z największych serwisów w Polsce zajmujących się udostępnianiem filmów i muzyki oraz jednego z największych serwisów na świecie, za pośrednictwem którego sprzedawane są kody do gier komputerowych (referencje na życzenie).

Tworzymy dokumentację dla stron internetowych o różnych profilach działalności, w szczególności dla sklepów internetowych, portali społecznościowych, stron proponujących gry hazardowe oraz serwisów z filmami i muzyką.

Kancelaria Prawna Skarbiec posiada duże doświadczenie przy sporządzaniu dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Pomaga także przy kontrolach prowadzonych przez inspektorów GIODO oraz przy konstruowaniu umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu.

 

Zobacz także: Ochrona wizerunku w Internecie

 

Opracowanie: radca prawny Tomasz Brolski